Foto i hägn: Olle Olsson

Foto i hägn: Olle Olsson

Ingen licensjakt på lodjur i södra Sverige

Länsstyrelserna i det södra rovdjursförvaltningsområdet har gemensamt kommit överens om att inte besluta om licensjakt efter lodjur under 2017. Anledningen till den uteblivna licensjakten är, enligt myndigheterna, att det är en för låg marginal gentemot miniminivån.

Senaste årens inventeringsresultat för lodjur visar på en ökande stam inom det södra förvaltningsområdet (Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Skåne och Hallands län). Vid den senaste inventeringen konstaterades 24,5 föryngringar av lodjur inom förvaltningsområdet, vilket motsvarar cirka 135 individer.

Men även om lodjursstammen passerat miniminivån för förvaltningsområdet bedömer länsstyrelserna att det är för tidigt med licensjakt.

 

Lägre än målen

”Förvaltningsmålen är beslutade i de flesta län av länens viltförvaltningsdelegationer och lodjursstammen är i dag mindre än dessa mål. I några av länen i södra rovdjursförvaltningsområdet, däribland Kronoberg, är antalet lodjursföryngringar inte heller uppe i den för länet fastställda miniminivån”, uppger länsstyrelserna i södra Sverige i en gemensam skrivelse.

Fakta

Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om licensjakt efter lodjur till samtliga länsstyrelser i Sverige. Det är alltså upp till länsstyrelserna att bedöma om det finns utrymme för licensjakt utifrån stammens storlek och uppsatta mål.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev