Foto (i hägn): Olle Olsson & Kjell-Erik Moseid

Här är de nya reglerna för jakt på stora rovdjur

Slopade länsvisa miniminivåer för varg, tillåtet med hundsläpp vid björnåtel och flexibel jakttid på björn. Det är tre nyheter i Naturvårdsverkets nya föreskrifter.
Däremot ändras inte den kritiserade jakttiden för lodjur, skyddet för så kallat genetiskt viktiga vargar består och det blir heller inte någon jakt på vare sig björnungar eller hona som åtföljs av fjolårsbjörnar.

Den 4 augusti beslutade den dåvarande regeringen om ändringar i förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn samt förordningen om viltförvaltningsdelegationer.

Ändringarna trädde i kraft den 1 november och därför har Naturvårdsverket beslutat om nya föreskrifter om förvaltning av stora rovdjur. De nya reglerna gäller från och med i dag, den 15 november.

Naturvårdsverket anser att de nya föreskrifterna ska bidra till en tydlig och förutsägbar viltförvaltning.

 

Ett axplock ur det nya regelverket

Inriktning

Inför beslut om licensjakt ska länsstyrelsen undersöka möjligheterna att helt eller delvis rikta jakten till områden där det finns en förhöjd risk att rovdjursförekomst allvarligt försvårar hållande av tamdjur eller där det behövs för att på annat sätt främja samexistens mellan människor och stora rovdjur.

Hur länge är en varg genetiskt viktig – myndigheter och forskare duckar

Licensjakt på varg får inte omfatta område med stationär förekomst av genetiskt viktig varg.

Licensjakt på björn ska inte omfatta björnhona som följs av en eller flera ungar eller ungar som följer björnhona oavsett ungarnas antal och ålder.

Jakttider

Beslut om licensjakt på björn ska gälla minst 30 dagar inom perioden från den 21 augusti till den 15 oktober. I de delar av Norrbottens län som ligger väster om odlingsgränsen ska länsstyrelsens beslut om licensjakt gälla minst 20 dagar inom perioden från den 21 augusti till den 30 september.

Beslut om licensjakt på varg ska gälla hela perioden från den 2 januari till och med den 15 februari.

Kritik mot lojakt i mars: ”Varför så krångligt som möjligt?”

Beslut om licensjakt på lodjur i norra rovdjursförvaltningsområdet ska gälla hela perioden från den 1 mars till den 15 april. I övriga delar av landet ska länsstyrelsens beslut om licensjakt på lodjur gälla hela perioden från den 1 mars till den 31 mars.

Länsstyrelsen beslut om licensjakt på järv ska gälla hela perioden från den 1 oktober till den 31 december.

Hundanvändning

Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn, lo eller järv får användas samtidigt. Högst tre hundar som ställer eller förföljer en och samma varg får användas samtidigt.

Hundar får inte bytas under jakt på ett och samma djur under en och samma dag.

Övrigt

Den som jagar stora rovdjur ska informera sig minst en gång i timmen om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där jakten bedrivs.

Påskjutet rovdjur ska avräknas det tillåtna antal djur som får fällas, såvida inte skottplatsundersökningen eller andra omständigheter visar att det är uteslutet att djuret skadats eller det på annat sätt vid fältkontroll kan fastställas att djuret inte skadats.

Fällt rovdjur ska avräknas licenstilldelningen i det län där det först påsköts.

Fälls rovdjur med stöd av andra beslut eller bestämmelser eller dödas av andra orsaker under den tid då licensjakt är tillåten i det aktuella länet ska dessa djur inte avräknas från licenstilldelningen.

 

Ladda hem de nya föreskrifterna här

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev