Norge och Sverige har olika syn på hur älgstammen ska förvaltas enligt gränsöverskridande projekt. Foto: Ingemar Pettersson

Gränsöverskridande projekt konstaterar: Norge vill öka älgstammen – Sverige minska

Projektet Grensevilt visar på betydande skillnader på hur Norge och Sverige vill förvalta sin älgstam.

Projektet Grensevilt har pågått i fyra år och har som mål att skapa en förbättrad, gränsöverskridande flerartsförvaltning där förutom älg även varg och järv har ingår.
– Inom Grensevilt har vi byggt upp ett nätverk av deltagare från Sverige och Norge som kan arbeta vidare utifrån den nya kunskap som kommit fram i projektet, säger Camilla Wikenros på SLU, som har lett projektet tillsammans med Barbara Zimmerman på Høgskolen i Innlandet i Norge, i ett pressmeddelande.

 

Väntade in snön

Bland annat har älgar försetts med GPS-sändare för att kartlägga deras vandringar.

– Först när snön lade sig djup i de norra delarna av studieområdet lämnade de migrerande älgarna sommarområdet. Så fort det blev snöfritt vandrade älgarna åter från de mer snöfattiga områdena längre söderut till högre belägna områden norrut, säger Håkan Sand, forskare på SLU.

 

Vill spara djur

Men finns en skillnad på hur älgstammen förvaltas i Norge respektive Sverige.
– I Norge vill man spara djur för att öka älgstammen och i Sverige finns planer på en fortsatt minskning av älgstammen. Eftersom älgar vandrar mellan Sverige och Norge påverkar grannlandets skötsel älgstammen i en oönskad riktning, både i Sverige och i Norge, säger Barbara Zimmermann vid Høgskolen i Innlandet i pressmeddelandet.

 

Fler vuxna tas

I Grensevilt ingick också en förnyad studie om vargens uttag av älg. Den visade att de studerade vargflockarna tog färre älgar än vad som setts i tidigare studier.
– Eftersom vargreviren har blivit mindre och ligger närmare varandra än tidigare är vargens totala uttag av älgpopulationen fortfarande jämförbart med de tidigare studierna. Men vi såg också att vargarna tog en större andel vuxna djur och en mindre andel kalv än det som tidigare studier har dokumenterat. Det skulle däremot kunna öka vargens inverkan på älgarnas populationstillväxt, säger Håkan Sand.

Fakta: Grensevilt

En viktig förutsättning för gränsöverskridande förvaltning är kunskap om varandras sätt att förvalta viltet. Grensevilt har tagit fram en interaktiv tidslinje som visar viktiga händelser och lagar för svensk och norsk viltförvaltning bakåt i tiden och en broschyr som gör det enklare att jämföra svensk och norsk förvaltningsstruktur.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev