Inventeringen bygger i huvudsak på att spåra järvarna när det är snö, i syfte att hitta de lyor där honorna har fött ungar under vintern. Foto: Olle Olsson

Gissningar när järvstammens storlek redovisas

Svåra inventeringsförhållanden i Norrbotten 2023 har inneburit att det behövts göras en uppskattning av denna del av den svenska järvstammen. Antalet järvföryngringar, honor med årsungar, i Skandinavien för 2023 uppgår till 155, tror Naturvårdsverket.

Resultatet av järvinventeringen 2023 är 155 fastställda järvföryngringar i Skandinavien, varav 64 i Norge och 76 i Sverige utom Norrbotten.

För 2022 var motsvarande siffror 83 föryngringar i Sverige utom Norrbotten, och 45 i Norge.

De flesta järvarna återfinns i fjälltrakterna, med den största tätheten i västra Jämtland och Härjedalen, uppger Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Svåra inventeringsförhållanden i Norrbottens län har lett till att färre föryngringar än förväntat kunnat bekräftas. Naturvårdsverket har därför valt att, utöver de siffror som redovisas i den skandinaviska rapporten, göra en uppskattning av järvpstammen i Norrbottens län.

Med 30 uppskattade föryngringar i Norrbotten blir det totala antalet järvföryngringar i Sverige 106, jämfört med 119 föregående år. Uppskattningen baseras på en kombination av dna-data, populationsmodeller och tidigare inventeringsresultat.

512 järvar

Omräkningen från antal föryngringar till antal individer av järv bygger på de senaste tre årens inventeringsresultat. Baserat på antalet bekräftade föryngringar åren 2021-2023 uppskattas antalet järvindivider i Sverige (utom Norrbotten) till 512 järvar.

En uppskattning av antalet individer inklusive Norrbottens län presenteras först i samband med att rapporten från dna-analyserna och tillhörande populationsmodellering blir färdig senare under året, skriver Naturvårdsverket.

Osäker inventering

Jämförelser av inventeringsresultat från ett år till ett annat bör göras med försiktighet eftersom förutsättningar för goda spårförhållanden kan variera mycket, vilket påverkar inventeringsresultatet, skriver Naturvårdsverket i myndighetens pressmeddelande.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev