Jaktturismen är viktig för utvecklingen på den svenska landsbygden, skriver forskarna. Foto: Martin Källberg

Forskning: Jaktturism viktig för landsbygden

Jaktturism är en viktig del i arbetet med en hållbar utveckling av landsbygden. Det slår två forskare fast i en rapport som finansierats av Naturvårdsverket.

Genom bland annat intervjuer med företagare inom jaktturism har två forskare vid Lunds universitet, Erika Andersson Cederholm och Carina Sjöholm undersökt dess betydelse för landsbygden.

Naturvårdsverket skriver att studien, som heter Jaktturism – avvägningar, utmaningar och möjligheter, identifierar utmaningar men att den också kan fungera som inspiration och uppmuntran till just företagande inom genren.

– Jakt handlar traditionellt om viltförvaltning och rekreation. Den som verkar inom jaktturism ska också förhålla sig till markägare, lokala jaktlag och myndigheters regleringar. Det handlar om att balansera ekonomiska, moraliska och emotionella värden och det är inte helt ovanligt att de olika värdena står i konflikt med varandra, säger Carina Sjöholm på Naturvårdsverkets hemsida.

Skapar arbetstillfällen

I rapporten slår forskarna fast att jaktturismen är viktig för landsbygden, att den skapar arbetstillfällen och bevarar traditioner – samtidigt som den ses som utmanande.

”Jaktturism anses ofta spela en viktig roll i hållbar landsbygdsutveckling. Turismen kan skapa arbeten, samt bidra till att traditioner och miljöer bevaras. En kommersiell jakt som riktar sig till lokala såväl som inresande jägare kan innebära att viltet kan användas som resurs på flera och nya sätt. När jakten ramas in och paketeras som turismprodukt, där boende, måltider och guidning ingår, kan jaktens värde som holistisk naturupplevelse bli mer uttalat.”

Ekonomi

Klart är också att det kan påverka den lokala ekonomin positivt, men att den är komplex att reda ut då det blir en form av nätverk som kan verka positivt för flera andra företag.

Den här typen av företagande kan initiera en nätverksekonomi då de anlitar andra företagare för att leverera catering, boende och guidning, eller erbjuder plats för praktikanter från naturbruksgymnasier. Vidare kan de ha rollen som inspirationskälla och peka på nya möjligheter att bedriva verksamhet på landsbygden, till exempel mot bakgrund av en mer traditionell lantbruks- och skogsnäring. Det förutsätter emellertid en social acceptans för verksamheten”, skriver forskarna i sin rapport.

Hela rapporten finns att läsa här, på Naturvårdsverkets hemsida.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev