Junseletiken ansågs av många som ett bevis på hybrider i den skandinaviska vargstammen. Tre amerikanska forskare hävdar det motsatta. Foto: Naturvårdsverket

Forskarrapport: Inga varghybrider i skandinaviska vargstammen

Det finns inga bevis för inblandning av hund i den skandinaviska vargstammen. Det hävdar tre amerikanska forskare i en rapport till norska stortinget.

Där slår forskarna fast att alla skandinaviska vargar härstammar från Finland och västra delen av Ryssland.

Det finns enligt dem inga bevis för hybridisering i den skandinaviska vargstammen, skriver forskarna Fred Allendorf, Adam Freedman och Robert K. Wayne.

Tillsammans har de tre forskarna lämnat en delrapport i den utredning som norska Miljödirektoratet genomför på stortingets uppdrag.

 

Intensiv debatt om hybrider

I Norge, liksom i Sverige, pågår ständigt en debatt om hur vargen återetablerade sig på den skandinaviska halvön. Många tvivlar på att vargarna vandrat från Finland och Ryssland för att bilda revir på den södra delen av den skandinaviska halvön.

Misstankar om utplanterade vargar, och varghybrider, återkommer ständigt.

I Norge har den debatten lett fram till ett stortingsbeslut om att frågan ska utredas.

Målet är att på ett vetenskapligt sätt avgöra om vargstammen ska anses som ren eller hybridiserad, där det senare innebär att hundar har parat sig med vargar och lett till en hybridisering av vargstammen.

 

Stortingets uppdrag

Miljödirektorat fick uppdraget i början av året. Myndigheten har valt att dela uppdraget i två delar.

De tre forskarnas rapport är resultatet av en genomgång av tillgänglig forskning.

– Miljödirektoratets mål har varit att genomföra en oberoende utredning. De tre forskarna har relevant kompetens och är vana att värdera forskningsmaterial, säger Ellen Hambro, direktör vid Miljödirektoratet i ett pressmeddelande.

Forskargruppen fick två frågeställningar att jobba med.

• Vad är det genetiska och geografiska ursprunget för det nuvarande norska / skandinaviska beståndet av vargar?

• I vilken utsträckning kan historiska och/eller aktuella fall av hybridisering av vargar upptäckas i beståndet?

 

Enig forskargrupp

Gruppens svar efter en genomgång av aktuella forskarrapporter är entydigt.

– Panelen finner att det nuvarande forskningsmaterialet är tillräcklig för att dra slutsatsen att den nuvarande skandinaviska vargstammen härrör från invandring från Finland och västra Sibirien. Dessutom visar den befintliga populationen inga bevis på hybridisering med hundar, skriver forskarna i sin rapport.

Miljödirektoratet jobbar nu vidare med den andra delen av uppdraget. Där ska omfattande DNA-analyser genomföras.

Uppdraget beräknas ta flera år.

– Arbetet kommer förmodligen att kräva en mycket omfattande DNA-kartläggning. Det kommer troligen att finnas ett behov av att hämta nya prover, och gamla prover måste omprövas. Det här arbetet kan behöva gå över flera år, säger Ellen Hambro.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev