Förbundet positivt till regeringens initiativ om licensjakt på säl

Inför den väntade licensjakten på säl har Jägareförbundet yttrat sig. Förbundet är i stora lag positivt men ifrågasätter vissa delar av arbetet. Foto: Daniel Sanchez

Landsbygdsdepartementet står inför uppgiften att införa licensjakt på säl. Som en del i arbetet har Jägareförbundet varit remissinstans och i dess yttrande kan man bland annat läsa att förbundet är positivt till länsvisa tilldelningar men ifrågasätter dagens inventeringsverksamhet.

I Svenska Jägareförbundets yttrande kan man läsa att förbundet är positivt till länsvisa tilldelningar där kvoterna inte påverkas av djur fällda vid skyddsjakt.

Förbundet anser också att säljägare inte ska behöva en särskild registrering i jaktkortsregistret och att kraven på provtagning av fällda djur inte ska vara lika omfattande som de är idag. I yttrandet illustrerar förbundet den omfattande svenska provtagningen genom att lista vilka delar som ska skickas till provtagning i våra grannländer och vilka delar som ska skickas in i Sverige. I Sverige finns det krav på 15 prover.

Finland, som kräver flest prover efter Sverige, vill ha fem.

Kritiskt till inventeringsverksamheten

Men det Svenska Jägareförbundet är mest skeptiskt till är de inventeringsområden som är fredade från jakt på säl.

”Att jakt förbjuds inom ett område under hela jaktåret på grund av inventeringsverksamhet är unikt och tillämpas inte heller inom våra grannländers sälinventeringsområden”, skriver förbundet i sitt yttrande.

Förbundet passar även på att ifrågasätta utformningen av de sälinventeringar som utförs i Sverige. Förbundet skriver:

“Enligt förbundets mening vilar inte dagens beräkningar av sälpopulationernas storlek på vetenskaplig grund.

Och:

“Så länge förvaltningens intressenter inte är eniga om att inventeringarna är kvalitetssäkrade och relevanta kommer man inte att ha en gemensam bild av utgångsläget och därmed blir en aktiv, adaptiv och konstruktiv förvaltning omöjlig.”

Svenska Jägareförbundet skriver också:

”Ett beslut om en långsiktig licensjakt på säl skulle sannolikt innebära att fler jägare vågar satsa på att investera i kompetens och utrustning för specialiserad säljakt.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev