På den plats där forskarna hittade merparten av de smittade vattensorkarna, fanns parasiten i drygt 20 procent av den rävspillning som hade samlats in, vilket är det mesta man funnit hittills. Foto: Kenneth Johansson

Flest fynd av rävens dvärgbandmask

Nu visar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att det finns lokaler där ”bakgrundssmittan” av rävens dvärgbandmask är ganska hög. På den plats där de hittade merparten av de smittade vattensorkarna, fanns parasiten i drygt 20 procent av den rävspillning som hade samlats in.

Rävens dvärgbandmask har gnagare som mellanvärdar och anses ha mycket begränsad förekomst i Sverige. Hittills har den bara hittats i fem områden.
– I ett land där rävens dvärgbandmask har väldigt begränsad utbredning är det svårt, men viktigt, att hitta de platser där förekomsten ändå kan vara jämförelsevis hög. Genom vår forskning har vi nu har en strategi för hur detta arbete bör bedrivas, säger Andrea Miller, doktorand vid SLU, i ett pressmeddelande.

Riksomfattande övervakning
När rävens dvärgbandmask hittades för första gången i en svensk räv 2011, inledde Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) en riksomfattande övervakning av parasitförekomsten hos rävar. Av 2.985 rävar som sköts under 2011 var endast tre positiva, från platser i närheten av Borlänge, Katrineholm respektive Uddevalla. Parasitens utbredning i landet har utifrån detta bedömts som mycket låg.
För att ta reda på vilken betydelse olika gnagararter har i parasitens livscykel påbörjades 2013 fältstudier i fyra områden. En viktig upptäckt är att parasiten finns i de två av studieområdena där den inte var känd sedan tidigare, i närheten av Vetlanda/Växjö och Gnesta/Nyköping.

Bakgrundssmittan
Nu har forskarna dessutom analyserat klart parasitförekomsten i de rävspillningsprover som samtidigt samlades in i undersökningsområdena – ett mått på ”bakgrundssmittan”. Rävens dvärgbandmask hittades i knappt sex procent av proverna. Störst var andelen i ett avgränsat område utanför Gnesta/Nyköping, där parasiten fanns i drygt 20 procent av proverna. Det intressanta är att sex av de nio smittade gnagarna fångades på samma fält.
– Det vore intressant att använda vår provtagningsmetod för att identifiera ytterligare infektionsområden, exempelvis i norra Sverige och i anknytning till tätorter, säger Johan Höglund, SLU.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev