Smittade skogssorkar sprider sorkfeber, men blir inte själva sjuka. Foto: Dennis Jacobsen / Mostphotos

Fler fall av sorkfeber när gnagarna ökar i antal

Harpesten har klingat av. Nu är det sorkfebern som sprider sig i Värmland, och den drabbar människor som vistas i smittade miljöer.

Förra året ökade antalet personer som smittats av sorkfeber i Värmland. NWT berättar att åtta människor insjuknade med behov av läkarvård. Hur många som aldrig sökte vård är svårt att bedöma.

Enligt Region Värmlands smittskyddsläkare Anna Skogstam är utbrottet kopplat till ett ökat antal gnagare.

– Det kan bero på att det varit ett sorkår, säger Anna Skogstam till NWT.

Smittade sorkar

De smittade finns främst i norra Värmland, och det finns en tidigare noterad koppling till uthus och vedbodar, där smittade sorkar kan söka skydd. När damm rivs upp kan de innehålla smitta från gnagarnas urin och avföring.

– Man kan få i sig det när man städar sommarstugan eller är i vedboden och andas in dammet. Sorkfeberviruset kan överleva länge, så ett tips är att ha god ventilation, säger Anna Skogstam.

Färre harar?

Antalet fall av harpest har samtidigt halverats i länet, men det finns ingen koppling mellan sjukdomarna, eller någon förklaring till att harpesten minskar.

– Antingen har det inte provtagits så många (för harpest, reds. notering) eller så är det inte lika många gnagare i skog och mark som bär på smittan, säger Anna Skogstam.

Livslång immunitet

Harpest är dödligt för harar, men smittade människor kan botas med antibiotika. Både sorkfeber och harpest är anmälningspliktiga sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Sorkfeber ger hög feber, muskelvärk, allmän sjukdomskänsla och ofta svåra buk- och ryggsmärtor. Njurarna angrips med nedsatt njurfunktion, ibland kan det sjukdomen ge hudblödningar. Trots att många är rejält sjuka tillfrisknar nästan alla utan kvarstående men. Dödligheten anges vara under en procent och smittan ger livslång immunitet.

Sorkfeber

Sorkfeber är en virussjukdom som sprids via skogssorken. Nära besläktade virus (se virala hemorragiska febrar) finns på andra håll i världen och kan ge upphov till mycket allvarliga infektioner. I jämförelse med dessa är sorkfebern en ganska mild sjukdom. Sorkfeber är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Sjukdomen orsakas av Puumalaviruset, ett så kallat hantavirus. Reservoar är skogssorken (Myodes glareolus). Smittade sorkar, som själva inte tycks bli påverkade eller sjuka, utsöndrar viruset i saliv, urin och avföring.

Förebyggande åtgärder

Något vaccin finns inte.

För att förebygga smittspridning är det viktigt att tänka på följande:

  • Undvik direktkontakt med gnagare.
  • Undvik inandning av damm som kan vara förorenat av sorkens utsöndringar.
  • När du städar bör du inte dammsuga eller torrsopa. Spreja i stället med disk- eller desinfektionsmedel och gör sedan rent med en blöt engångstrasa. Använd handskar och tvätta händerna noggrant efteråt med tvål eller desinfektionsmedel.
  • Använd handskar vid hantering av avföring, döda sorkar eller föremål där sorkar ofta befinner sig, till exempel ved.

För extra säkerhet kan andningsskydd som används på rätt sätt minska risken för överföring av luftburen smitta.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev