Kammarrätten kunde inte finna att fångst och flyttning av duvhökar var en lämplig lösning för viltförvaltningen. Foto: Kenneth Johansson

Får inte flytta duvhökar för fasanjaktens skull

En man nekas tillstånd att fånga och flytta 25 duvhökar i syfte att skydda de fasaner han föder upp. Ärendet har gått ända upp till kammarrätten, rapporterar Dagens Juridik.

Mannen ansökte om länsstyrelsens tillstånd att fånga duvhök i fälla med levande lockfågel, för att därefter flytta fåglarna i syfte att skydda de fasaner han födde upp.

Ansökan avslogs dock med motiveringen att han tidigare ansökt om liknande fångst och flytt och då fått antingen fått avslag eller fått tillstånd beviljat, men därefter fått tillståndet upphävt i förvaltningsrätten, då det inte visats att något tillstånd behövdes för att tillgodose viltförvaltningen eller avsåg ett litet antal djur.

 

Väger inte tyngre

Förvaltningsrätten i Göteborg ansåg inte heller denna gång att mannen visat att behovet av jakt på fasanerna vägde tyngre än andra intressen, däribland bevarandeintressena av duvhöken. Att fånga och flytta duvhök för att reducera skador den orsakar kunde därför inte anses behövas för viltförvaltningen.

Inte heller utgjorde 25 duvhökar ett ’litet antal djur’ enligt en undantagsbestämmelse i jaktförordningens §31. Överklagandet avslogs därför.

 

Fastställer domen

Kammarrätten i Göteborg har nu fastställt förvaltningsrättens dom och avslagit mannens överklagande.

Utifrån det underlag som fanns i målet kunde det inte konstateras att skyddsjakten är nödvändig eller annars en lämplig lösning för att tillgodose viltförvaltningen, och inte heller att den inte skulle försvåra duvhökens gynnsamma bevarandestatus, skriver Dagens Juridik.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev