SVA summerar 2020, och vad gäller vildsvin ägnas viss uppmärksamhet åt salmonella och trikiner. Foto: Anders Jarnemo

Covid-19, salmonella och trikiner – SVA sammanfattar 2020

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har levererat sin årliga sammanställning av sjukdomsläget hos djur och människor i Sverige. Mest jägarnära fokus riktas mot förekomsten av salmonella och trikiner hos vildsvin.

SVA har nu färdigställt rapporten ”Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden”. Där presenteras sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige under 2020.

I rapporten behandlas över 30 sjukdomar och smittämnen, bland annat flera viktiga zoonoser, alltså sjukdomar som sprids mellan djur och människor, men också andra smittsamma sjukdomar som enbart förekommer hos djur.

 

Konsekvenser av covid-19

Även ur SVA:s synvinkel har covid-19-pandemin i hög grad påverkat 2020.

”Resultaten från 2020 års sjukdomsövervakning präglades av covid-19-pandemin med konsekvenser på förekomsten av ett flertal smittor hos människor, som minskat. Åtgärder mot covid-19, och det förändrade beteende hos människor som åtgärderna mot covid-19 har medfört, ligger bakom. Även minskat antal besök inom hälso- och sjukvården under 2020 kan ha påverkat den uppmätta förekomsten av vissa smittor”, skriver SVA i ett pressmeddelande.

 

Mink och SARS-CoV-2

I rapporten ägnas särskilt fokus åt två ämnen som skiljer sig från tidigare år, mink och salmonella.

Minkar har visat sig vara mottagliga för SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19 hos människor, och i flera länder har omfattande utbrott hos mink inträffat.

I oktober 2020 initierades en aktiv övervakning av SARS-CoV-2 på minkfarmer i Sverige. Kort därefter konstaterades det första fallet.

Resultaten från övervakningen visade att majoriteten av svenska minkgårdar drabbats av SARS-CoV-2 i någon mån.

– Smitta har sannolikt skett såväl från människa till mink som från mink till människa, säger Karl Ståhl, statsepizootolog vid SVA, i pressmeddelandet.

 

Salmonella

I september 2020 gjordes ett fynd av Salmonella choleraesuis i en grisbesättning i Skåne. Med anledning av det inleddes en undersökning av frilevande vildsvin. Detta som en del i smittspårningsarbetet och för att få en uppfattning om denna salmonella förekom i vildsvinspopulationen, och i så fall hur utbredd den var.

– Utbrottet hos gris var det första på 40 år och kunskap om smittläget hos vildsvin behövs för att få en bättre förståelse för hur och när smittan introducerats i landet, för risken för nya utbrott hos gris och för möjligheten att vidta förebyggande åtgärder, säger Karl Ståhl.

I rapporten beskrivs de första resultaten från den övervakning som initierades för detta syfte, och som fortsätter under 2021.

 

Totalt 15 positiva trikinprov

Trikiner, eller snarare trikintester, är ett ständigt närvarande ämne för svenska vildsvinsjägare.

I sin rapport skriver SVA att 161.072 prover från vildsvin analyserades för trikinförekomst under 2020. Av dessa innehöll nio prover trikiner (0,006%).

Hos lodjur är trikinförekomst vanligare. Sex av de totalt 91 prov från lodjur som provtogs under 2020 innehöll trikiner (6,59%)

I övrigt trikintestades 13 grävlingar, 22 björnar, 64 bävrar, 20 sälar och en varg. Inte i något av dessa prover påträffades trikiner.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev