I Finland fälls cirka hälften av alla klövvilt med blyfri ammunition. I samband med jakt på älg använde 45 procent av jägarna kopparkulor. Foto: Roland Svensson

Blyfri ammunition ökar – här fälldes hälften av klövviltet med kopparkulor

Hälften av alla klövvilt som fälldes i Finland under hösten 2021 sköts med blyfri ammunition. I Sverige är användningen av alternativ ammunition betydligt lägre, även om den ökar även här.

Användningen av blyfri kulammunition ökar. I en ännu opublicerad undersökning som gjorts av forskaren Fredrik Widemo använde 11,2 procent av de svenska jägarna huvudsakligen blyfri ammunition vid jakt på klass 1-vilt jaktåret 2020–2021. När frågan ställdes i en motsvarande undersökning fyra år tidigare var siffran en procents blyfri användning.

Hälften av skotten

I Finland är den frivilliga användningen av alternativ kulammunition betydligt större. En större undersökning utförd av Finska Jägareförbundet visar att hälften av alla klövvilt (älg, rådjur, vitsvanshjort, dovhjort, kronhjort och vildsvin) sköts med blyfri ammunition under hösten 2021.
Och det har ökat snabbt även i Finland. En grov uppskattning som gjordes 2005 bland finska älgjägare fann att 17 procent använde blyfri ammunition.

En stor del

14.437 personer svarade på frågorna som skickades ut till dryga 36.000 jägare.
Finska Jägareförbundet genomförde undersökningen för att öka sina kunskaper om i vilken utsträckning jägarna redan använder sig av alternativ till blyammunition när de jagar, samt hur jägarna agerar och resonerar, inför att EU (sannolikt) inför ett totalt förbud mot bly i ammunition inom bara några år.
– Vi ville veta om finska jägare är beredda att gå över till blyfri ammunition, och fann att man till stor del redan gjort det. Endast 20–30 procent av jägarna i undersökningen var negativa till att byta ut sin blyammunition, uppger Jussi Partanen på Finska Jägareförbundet.

Geografi och ålder

Några andra resultat från undersökningen:
• Geografisk skillnad. I finska Lappland använde 32 procent av jägarna blyfri ammunition vid älgjakt, jämfört med 57 procent i de södra delarna av landet.
• Ålder spelar roll. Yngre jägare var mer benägna än äldre att använda alternativ ammunition.
• Vid älgjakt använde 45 procent av jägarna kopparkulor. Vid jakt på vitsvanshjort var motsvarande siffra 53 procent.
• 73 procent av jägarna använde samma vapen i kombination med samma ammunition, oavsett vilket klövvilt som jagades.
• 61 procent av de svarande ansåg att blyrester i viltkött utgör en hälsorisk.
• 58 procent tror inte att ett totalt blyförbud har någon positiv betydelse för miljön.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev