Begränsad skarvjakt i Blekinge och Kalmar

Länsstyrelserna i Kalmar län och Blekinge län har inte visat att alla kriterier för skyddsjakt på skarv är uppfyllda, anser Naturvårdsverket.

Marie Gadolin Publicerad 17 juni 2016 - 11:06

Verket har överprövat fem beslut om skyddsjakt på skarv i Stockholms län, Kalmar län, Blekinge län och Skåne län. Naturvårdsverket anser att länsstyrelsen i Stockholms län visar att kriterierna för skyddsjakt är uppfyllda. Däremot har inte länsstyrelsen i Kalmar respektive Blekinge län visat det i de överklagade delarna av sina beslut, enligt Naturvårdsverket.
Genom överprövningsbesluten förtydligar Naturvårdsverket när man kan och inte kan besluta om skyddsjakt efter skarv.

Prövat i sak
I februari beslutade Länsstyrelsen i Kalmar län att bevilja skyddsjakt på storskarv i länet. Beslutet består av flera delar. Delen som avser skyddsjakt för fastighetsägare, jakträttsinnehavare och deras jaktgäster överklagades. Naturvårdsverket inhiberade efter överklagande länsstyrelsens beslut, vilket innebär att skyddsjakten inte har fått genomföras.
Nu har Naturvårdsverket prövat ärendet i sak. Naturvårdsverket anser att länsstyrelsen inte har visat att samtliga kriterier för skyddsjakt är uppfyllda i den överklagade delen och upphäver beslutet i denna del. Den andra delen av länsstyrelsens beslut, som avser yrkesfiskare, får genomföras.

En brist
Även i Blekinge överklagades länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på storskarv för markägare eller jakträttsinnehavare och deras jaktgäster på enskilt och allmänt vatten.
Naturvårdsverket konstaterar att länsstyrelsen i beslutet har angett att ett obegränsat antal skarvar får fällas med stöd av beslutet, vilket är en brist enligt jaktförordningen.
Naturvårdsverket anser vidare att länsstyrelsen inte har visat att samtliga kriterier för skyddsjakt är uppfyllda i den överklagade delen och upphäver beslutet i denna del. Den andra delen av länsstyrelsens beslut, som avser fiskare och deras medhjälpare, får genomföras precis som i Kalmar län.

Ingen licensjakt

• Licensjakt för att minska populationen av skarv är inte tillåten enligt jaktförordningen. När det finns risk för allvarlig skada på exempelvis fisket kan skyddsjakt användas.
• Från och med den 20 juni kommer ärenden om skyddsjakt efter skarv att överprövas av allmän förvaltningsdomstol.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev