Ett viltvårdsområde kan enligt förvaltningsrätten inte besluta om att göra uppehåll i älgjakten på grund av besvärliga väderförhållanden, mot någons vilja. Foto: Lars-Henrik Andersson

Bakläxa för viltvårdsområde som avlyste älgjakt

En styrelse för ett viltvårdsområde i Dalarna kan inte göra uppehåll i älgjakten på grund av hård skare som riskerade att skada både vilt och hundar. Det anser Förvaltningsrätten i Falun, som också slår fast att varken styrelse eller stämma har rätt att bestämma andra jakttider än de som regleras i jaktförordningen.

Vintern 2021–2022 regnade och snöade det om vartannat och i viltvårdsområdets marker uppstod hård skare som riskerade att skada både vilt och hundar. I varje fall enligt jaktledarnas bedömning.

Efter kontakter med styrelsen för viltvårdsområdet togs i början av januari ett gemensamt beslut om att tills vidare avlysa älgjakten, på grund av besvärliga väderförhållanden.

Till protokollet

Beslutet gillades inte av alla, och det överklagades till Länsstyrelsen i Dalarna. Enligt den klagande har inte styrelsen rätt att bestämma om kortare jakttid, då stämman inte kan delegera beslutsrätten i ett sådan ärende.

I styrelsens yttrande framgår att föreningens stadgar fastslår att älgjakten ska bedrivas som gemensamhetsjakt, och ledas av jaktledare utsedda vid årsstämma.

Vid styrelsemötet i början av januari diskuterades jaktledarnas beslut om ett uppehåll i älgjakten, och styrelsen valde då att bekräfta detta och ta det till protokollet.

Såg inget hinder

Länsstyrelsen avslog överklagandet, då man finner att stämman gett styrelsen möjlighet att efter samråd med jaktledare avlysa älgjakten. Länsstyrelsen anser inte att det finns något hinder i lagen om viltvårdsområden för en stämma att delegera viss beslutsrätt till styrelsen, bland annat vad gäller jakttider på älg, då det handlar om ett tillfälligt uppehåll i jakten.

Annan bedömning

Ärendet gick vidare till Förvaltningsrätten i Falun som kom fram till en helt annan slutsats, och gav den klagande rätt.

Och rätten går längre än så, då man slår fast att ett viltvårdsområde – varken stämma eller styrelse – har rätt att besluta om kortare jakttider än vad som anges i jaktförordningen.

Den enda instans som kan göra något är länsstyrelsen som kan begränsa jakttiden för älg med hänvisning till besvärliga förhållanden i form av snö, is och temperatur, samt för avbrott för älgarnas brunsttid.

Många paragrafer

Förvaltningsrätten för ett långt resonemang om vad lagen och dess förarbeten säger med hänvisning till många paragrafer, och vad som framkommit i utredningar. Rätten hänvisar till regeringen – som beslutat om jakttiden 1 september–31 januari – och skriver:

”Regeringen instämmer i utredningens bedömning att det inte finns anledning att föreslå att ytterligare inskränkningar ska kunna ske inom enskilda viltvårdsområden. Inte heller i övrigt finns det enligt regeringens mening skäl att tillåta att en förening ska få meddela inskränkningar i enskilds jaktutövningsrätt.”

Länsstyrelsens sak

Domstolen fortsätter sin motivering med att jakttider bereds under lång tid av flera instanser innan regeringen tar beslut. Därför finns det normalt ingen anledning att föreslå att inskränkningar ska kunna ske inom enskilda viltvårdsområden.

Om jakten behöver avbrytas på grund av väderförhållanden är det länsstyrelsen som ska ingripa och då med stöd av jaktförordningen, skriver förvaltningsdomstolen.

Oavsett stadgar

Avslutningsvis skriver Förvaltningsrätten i Falun i sitt utslag:

”Genom beslutet får styrelsen anses ha inskränkt den författningsreglerade jakttiden till den 31 januari 2022 på sätt som mot någons vilja medfört inskränkning i dennes rätt att jaga (…). Någon beslutanderätt av det slaget kan, alldeles oavsett vad stadgarna för en viltvårdsområdesförening stipulerar, inte anses tillkomma en viltvårdsområdesförenings jaktstämma eller styrelse.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev