Bågjakt, invasiva arter, import av troféer och en ny viltmyndighet är något av innehållet i årets riksdagsmotioner. Foto: Lars-Henrik Andersson

Årets riksdagsmotioner i korthet

Bågjakt, allemansrätt och import av troféer. Det är något av innehållet i årets stora mängd riksdagsmotioner.

Cecilia Widegren (M) vill att bågjakt ska tillåtas och regleras på samma sätt som annan jakt.

Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) vill se över allemansrätten och fastställa en lämplig gräns för det fria utnyttjandet av annans mark.

Sofia Arkelsten (M) vill förbjuda import av jakttroféer från lejon.

Enligt jaktförordningen ska den som kör på en björn, järv, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn anmäla trafikolyckan till polisen, vilket leder till att eftersök av skadat vilt kan inledas. Eskil Erlandsson och Per-Ingvar Johansson (båda C) anser dock att lidandet för andra arter kan vara lika stort och vill ha en översyn av lagstiftningen i detta avseende.

 

Smittsamma älgflugor

Carl-Oskar Bohlin (M) vill kartlägga vilka smittor och sjukdomar älgflugan kan överföra till människor samt utreda möjligheterna att bekämpa älgflugor.

Det ska räcka med att märka viltkameror och fångstredskap med Naturvårdsverket jägar-ID. Namn och adress ska inte behöva sätta ut, anser Erik Ottosson (M).

Ett motionskrav från Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M) är att staten ska sälja Sveaskog och sluta agera på en privat marknad, där statlig närvaro inte är nödvändig.

Boriana Åberg (M) vill gynna fältviltet och bevara den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Motionären efterlyser tydliga och enkla instrument som både jordbrukare och jägare kan använda.

Jonas Jacobsson Gjörtler med flera (M) vill se mer viltkött i de offentliga köken.

 

Blyammunition och kemikalier

Förbjud bly i jaktammunition! Det föreslår Jens Holm med flera (V) i en motion om minskad användning av kemikalier.

Catharina Bråkenhielm (S) vill införa obligatorisk id-märkning och registrering av katter.

En ny viltmyndighet, som kan ta ett samlat grepp om jakt- och rovdjursfrågorna, bör inrättas. Det föreslår Pål Jonsson (M).

Länsstyrelserna ska inte höja prisnivåerna för jakt på statens marker mer än konsumentprisindex, anser Saila Quicklund (M) i anledning av prisutvecklingen i Jämtlands län.

Jonas Sjöstedt med flera (V) vill att Sverige ska underteckna ILO-konventionen nr 169 för att stärka förutsättningarna för olika samiska näringar, bland annat jakt och fiske.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M) vill minska förekomsten av främmande, invasiva arter.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev