Västerbotten får brunstuppehåll under älgjakten de kommande tre åren. Foto: Kjell-Erik Moseid

Älgarna fredas under brunsten

Premium

Även i Västerbotten blir det brunstuppehåll i älgjakten under de kommande tre åren. Som huvudskäl anges att älgarna inte ska störas under brunsten.

Länsstyrelsen i Västerbotten har beslutat om två veckors uppehåll i jakten, från den 26 september till och med den 9 oktober under åren 2022, 2023 och 2024. Som skäl anges att det under lång tid varit en viktig princip att inte jaga under pågående brunst, för att inte störa under älgens parningsperiod.

 

Negativa effekter

Länsstyrelsen påpekar att det inte finns något direkt stöd i forskningen för hur jakt under brunsten påverkar reproduktionen, men att det ändå är påvisat negativa effekter av jakt före och under brunst.

Här pekar myndigheten på en möjlig effekt av att stora tjurar skjuts innan de fått en chans att delta i fortplantningen. Men även korna påverkas.

”Älgkor kan även på grund av störningen från jakt riskera att inte bli betäckta och istället ombrunstar vid ett senare tillfälle, vilket i sin tur leder till kalvar med en lägre födelsevikt och och sämre möjligheter till överlevnad och utveckling,” skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

 

Skogsbolagen protesterar

Skogsnäringen samt brukare av jordbruksmark har motsatt sig beslutet. Där vill man istället öka antalet jaktdagar för att öka avskjutningen och sänka stammen ytterligare.

Rennäringen i länet har var positiv till brunstuppehåll, då även renarna brunstar under den här perioden.

Länsstyrelsen konstaterar att fyllnadsgraden för vuxna djur legat i medeltal på 99 procent av tilldelningen sedan jaktåret 2013/14, och något lägre för kalv. Avskjutningsmålen har varit höga med syfte att sänka älgstammen, och det är också tilldelningen snarare än jakttiden som styrt avskjutningen.

 

Stadig minskning

De senaste beräkningarna av älgstammens uppskattade storlek, baserad på inrapporterad älgobs och rapporterad avskjutning, visar att älgstammen i Västerbotten minskar ner mot planerat mål på 3,8 älgar i vinterstam per 1.000 hektar.

Som en jämförelse fanns det 2016 cirka 6,5 älgar/1.000 hektar i Västerbotten.

”Det finns inga indikationer på att den jakttid på älg som tillåtits under de senaste åren är den begränsande faktorn för hur mycket älg som fälls och vidare har försvårat att målen för skog och trafik uppnås. Det kan möjligen behövas andra verktyg, utöver avskjutningen av älg, för att komma närmare effektmålen,” skriver länsstyrelsen.

Beslutet har tagits i samförstånd med länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev