I Finland kan vargdödade hundar ersättas med mer än 10.000 euro, beroende på vilka meriter de har. Foto: Johnny Olsson (stövare) Ingemar Pettersson (varg i hägn)

10.000 euro för vargdödad hund

Under 2020 vargdödades 39 hundar i Finland och 15 skadades. För detta ersatte myndigheterna hundägarna med 200.000 euro, eller dryga 2,1 miljoner kronor.

Den finska jakttidningen Jägaren skriver i sitt senaste nummer att i genomsnitt 45 vargattacker har resulterat i ersättning till hundägarna, under de senaste tio åren. Det rör sig om i medeltal 35 dödade hundar och 10 som kommit undan med skador.

Vad gäller vargskador på husdjur är det endast ren som ersätts med ett högre belopp än hundar.

 

För skador

I genomsnitt ersattes en vargdödad hund med 3.500 euro. Storleken på beloppet påverkas av hundens meriter, som bruks- och utställningschampionat.

Jägaren skriver att för en synnerligen framgångsrik hund kan ersättningen uppgå till 10.000 euro och mer. Minsta ersättningen är 800 euro.

Finska jägare kan också få ersättning för veterinärkostnader då hunden skadats av varg. Dessa ligger oftast under 500 euro.

 

Flest i skog

Flest vargattacker på hund i Finland under 2020 inträffade Norra Karelen, Kajanaland och i de södra delarna av Norra Österbotten.

I sydvästra Finland, där det finns flera vargrevir, har endast ett fåtal attacker inträffat. Det är också ovanligt att varg angriper hund inom renskötselområdet.

De flesta av de 54 registrerade angreppen är i skog, men så mycket som en fjärdedel av attackerna har skett på gårdar, vilket är en minskning jämfört med tidigare år.

 

I Sverige

I svenska Naturvårdsverkets föreskrifter om viltskador regleras att en hund som dödas av varg får ersättas med högst 25.000 kronor.

För hundar som skadas av varg och är försäkrade utgår ersättning om högst 5.000 kronor för att täcka självrisken. Utöver det kan länsstyrelserna betala högst 8.000 kronor för skador som inte omfattas av försäkringsskyddet.

Oförsäkrade hundar kan få ersättning med högst 10.000 kronor för veterinärvård.

 

Förbundsmedlemmar

Utöver det har jägare som är medlemmar i Jägareförbundet en extra kombinerad liv- och veterinärvårdsförsäkring om deras hundar dödas eller skadas av varg.

Ersättningen uppgår till högst 25.000 kronor, där nivån regleras beroende på hundens ålder och om den är försäkrad i Agria, som är förbundets samarbetspartner i försäkringsfrågor, eller inte.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev