torsdag 22 februari

Vargjakt i vinter

I dag kom beslutet från Naturvårdsverket. Det blir vargjakt i vinter i Dalarna, Värmland och Örebro län. Foto: Olle Olsson

Det finns utrymme för licensjakt på max 90 vargar i Mellansverige i vinter. Det beskedet lämnar idag Naturvårdsverket till länsstyrelserna i landet.

I dag tog Naturvårdsverket beslut om miniminivåer, förvaltningsplan och delegationsbeslut för varg. Besluten möjliggör för länsstyrelserna i de mest vargtäta områdena att fatta beslut om licensjakt på varg i vinter.
Naturvårdsverket vill att Värmland ska ha minst 110 vargar, Dalarna 70 och Örebro län 50, för att nämna de tre länen med störst vargstam. Stockholms och Uppsala län saknar vargrevir. 
Naturvårdsverket har utgått från länsstyrelsernas förslag men kommer att justera förslagen utifrån var vargarna finns i nuläget.
Miniminivån i de mellansvenska länen är 27 föryngringar vilket motsvarar 270 vargar. Förra vinterns inventeringar visade drygt 360 revirbildande vargar, därmed finns ett spann på 90 vargar, där länsstyrelserna i Mellansverige skulle kunna besluta om jakt, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren till Ekot.
Hon fortsätter:
– Det finns ju ett utrymme mellan dagens inventerade nivå och den beslutade miniminivån på 27 och här kan man vidta olika åtgärder för att minska nivån där det är som tätast. Men samtidigt är det ett antal där man beslutar om skyddsjakt. Och det ska också inkluderas i de här beräkningarna, säger Maria Ågren till Ekot.

Nivåerna ska justeras
– Länsstyrelsernas förslag finns med i det kommande beslutet som en inriktning för hur vi önskar att vargarna ska sprida sig inom det mellersta förvaltningsområdet under perioden, berättar Maria Ågren. Allt eftersom den spridningen väl sker kommer miniminivåerna justeras.
Men landshövdingarna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har varit kritiska till Naturvårdsverket. I en gemensam skrivelse till regeringen uttrycker de åtta landshövdingarna sin oro över hur verkets agerande hotar att skada allvarligt förtroendet för rovdjurspolitiken och de myndigheter som är involverade i förvaltningen.

Fortsatt spridning
Landshövdingarna menar att man lyckats sammanställa ett förslag till miniminivåer som till stor del överensstämmer med viltförvaltningsdelegationernas förslag, och att Samverkansrådets förslag ligger i linje med rovdjurspolitikens inriktning om fortsatt spridning och minskad koncentration av rovdjur i de områden där det är som tätast.
”Samverkansrådet menar att miniminivåerna i respektive län ska utgå från länets förutsättningar att på lång sikt hysa den aktuella arten. Det är inte rimligt att den idag aktuella rovdjursförekomsten ska låsa fast förvaltningen för lång tid framåt. Det är bättre att den förekomst som är långsiktigt hållbar vägleder förvaltningen. Praktiskt innebär det att Samverkansrådet tar hänsyn till blivande föryngringar i län som idag saknar sådana”, skriver landshövdingarna i sitt brev till regeringen.
Man fortsätter:
”Naturvårdsverket har å andra sidan valt en tolkning där de regionala miniminivåerna i varje ögonblick ska garantera referensvärdet för gynnsam bevarandestatus. Fördelningen av miniminivåer kan därför endast ske till län där det faktiskt finns föryngringar.”

Länens förslag på miniminivå (Naturvårdsverkets miniminivå revir):

Dalarna 7 (7)
Gävleborg 4 (2)
Värmland 7 (11)
Stockholms län 1 (0)
Uppsala län 1 (0)
Västmanlands län 1 (1)
Västra Götaland 3 (1)
Örebro län 3 (5)

Landshövdingarna är besvikna

”Viktigt att det blir vargjakt”

”Vi ska fortsätta straffas och belastas”

Beslutet kan inte överklagas

Rovdjursföreningen: Olämpligt med licensjakt

Vargjakten orsakar sprickor i regeringen

Beslut om delegering av licensjakt 30 oktober 2014

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltnings-
området.
Följande län har fått delegering:

Dalarna
Gävleborg
Stockholm
Värmland
Västmanland
Västra Götaland
Uppsala
Örebro

Det står nu länsstyrelserna i mellersta Sverige fritt att bedöma utrymmet för licensjakt. Bedömningen ska göras efter följande kriterier:

Det får inte finnas någon annan lämplig lösning än jakt.
Jakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde
Jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning
Jakten ska ske selektivt och under stängt kontrollerade former.
Det är alltså inte säkert att alla län som har fått delegering kommer att fatta beslut om licensjakt på varg.

Delegeringen gäller fram till 2017. Länsstyrelserna har därför möjlighet att fatta beslut som gäller för tre jaktsäsonger. Under delegeringsperioden kommer Naturvårdsverket löpande följa upp om länsstyrelsernas beslut om licensjakt försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus eller om möjligheten till licensjakt annars utnyttjas i för stor omfattning.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev