söndag 19 maj

Utredare vill skärpa vapenlagstiftning

Den 31 januari överlämnade utredaren Doris Högne Rydheim betänkandet Skärpningar i vapenlagstiftningen till justitieminister Beatrice Ask. I utredningen föreslås bland annat att magasin ska tillståndsbeläggas.

 

Utredningen föreslår bland annat att straffmaximum för grovt vapenbrott höjs. Dessutom att straffskalan för grovt vapenbrott delas upp i grovt vapenbrott, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år, och synnerligen grovt vapenbrott, fängelse i lägst två och högst sex år. Vidare före­slås att vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om innehavet har avsett ett stort antal vapen.

Den del av betänkandet som kan få störst betydelse för jäg­are är sannolikt förslaget om att tillståndsbelägga magasin. Utred­aren föreslår att vapenmagasin ska jämställas med skjutvapen vid tillämpning av vapenlagen.

Förslaget innebär dock att den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning utan särskilt tillstånd får inneha magasin till vapnet. Alltså samma princip som för ammunition: med tillstånd att inneha ett vapen behövs inget särskilt tillstånd för att inneha ammunition avsedd för detta vapen.

 

Oklarheter i förslaget


Ola Wälimaa

Men Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa anser att det finns oklarheter i förslaget om att tillståndsbelägga magasin, vilket gör det rättsosäkert.

Man kan ifrågasätta lämpligheten i att tillståndsbelägga magasin. Det finns ingen definition av vad som är ett magasin på samma sätt som med ammunition. Därför blir det med förslaget oklart huruvida det enbart är kompletta magasin som avses, eller om enbart en liten del av ett magasin, till exempel en skruv, fjäder och så vidare, omfattas. Detta bör förtydligas, säger Ola Wälimaa.

 

Skytteföreningar ska prövas

Utöver ovan nämnda förslag före­slår utredaren bland annat:

Tillstånd att inneha hel­automatiska vapen får endast meddelas för samlingsändamål.

Tillstånd att inneha halv­automatiska kulgevär för målskytte får inte meddelas för vap­en som kan laddas med mer än sex patroner.

Det ska införas ett nytt system för prövning av föreningar för jakt- eller målskytte. Prövningen ska göras i två led, dels i ett auktorisationsförfarande och dels i tillståndsärendet.
I första ledet, auktorisation­en, ska prövas att föreningen är ideell och har en stabil organisa­tion, kontinuerlig verksamhet och ordning för säker vapen­hantering. Till de auktoriserade föreningarna ska sedan andra föreningar kunna ansluta sig.
Styrelsen i en auktoriserad förening, eller i en ansluten
förening, ska sedan lämna intyg över aktivitet och skjutskicklighet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev