torsdag 13 juni

Tidigare beslut om jakt på varg

Beslut om licensjakt på varg ska fattas senast den 1 oktober för att rättsprocessen ska vara över innan jakten ska genomföras. Det beslutade regeringen på sitt torsdagssammanträde.

Genom ändringar i jaktförordningen och i förordningen som reglerar förvaltningsdomstolarnas arbete beslutade regeringen också att förvaltningsrätten i Luleå blir specialdomstol för överklaganden som gäller jakt på björn, varg, järv, lo och kungsörn. Det innebär att kammarrätten i Sundsvall blir överprövande instans.

Senast i oktober
Huvudregeln ska vara att beslut om vargjakt ska fattas senast den 1 oktober. Undantag är de år miniminivåer ska fastställas. Då ska beslutet tas senast den 15 oktober.
– Det är glädjande att vi med dessa ändringar kan få lite ordning och reda vid beslut om jakt. Domstolsprövning av en länsstyrelses jaktbeslut ska inte kunna ske så pass sent att jakttiden hinner upphöra innan slutgiltigt beslut tas, kommenterar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht beslutet i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverket borta
På torsdagens regeringssammanträde beslutades också att jakt efter andra arter som skyddas av EU:s art- och habitatdirektiv och beslut om jakt efgter vilda fåglar utöver kungsörn, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Det innebär att Naturvårdsverket inte längre är en instans i överprövningskedjan.
Regeringen införde också en bestämmelse som innebär att jakt efter arter som skyddas av EU-direktiven ska handläggas skyndsamt av domstolarna.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev