EU-svar om varg i politisk strid

Åsa Romson och Sven-Erik Bucht är i en politisk kamp om hur de ska svara EU. Foto: Kristian Pohl, Fredrik Hjerling/Regeringskansliet

Det är många kockar inblandade när regeringen ska svara på EU-kommissionens kritik mot den svenska vargjakten.
Arbetet lär inte underlättas av oenigheten mellan S och MP i vargfrågan.
– Det är allmänt känt att vi har olika syn, säger riksdagsledamoten Isak From (S).

Frågan är nu vilken sida som får störst inflytande över formuleringarna i svaret.
Det var strax före midsommar som EU-kommissionen skickade ett skarpt formulerat brev till regeringen. I brevet, antyds att Sverige inte har någon koll på vare sig vargstammen eller jakten. Dessutom hotar kommissionen att dra Sverige inför EU-domstol om man inte inom två månader svarar ”vad man gjort för att reda ut situationen.”
Det är inte helt glasklart vem som författar Sveriges svar till EU-kommissionen. På miljödepartementet svarar pressekreterare Helena Hellström Gefwert i ett SMS:
”Formellt är det utrikesdepartementet som svarar kommissionen. Svaret är under beredning i regeringskansliet och kommer att skickas till kommissionen inom utsatt tidsfrist.”

En samberedningsprocess
Så här svarar Ingela Nilsson, pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht:
– Näringsdepartementet är involverat i arbetet med svaret till kommissionen men frågan ligger hos miljödepartemetet och UD. Jag vet inte vem som formellt svarar. 
På utrikesdepartementet uppger Veronica Nordlund, presskommunikatör, följande:
– EU-kommissionen ska få svar senast den 19 augusti. Det troliga är att svaret går iväg samma dag. Beredning pågår i nuläget vid UD:s rättssekretariat. Det är en samberedningsprocess mellan olika departement.
Enligt Isak From (S), ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, så bereds svaret av både landsbygdsministerns kansli och miljödepartementet. 
– Det är en känslig fråga och det är ju allmänt känt att vi och miljöpartiet har olika syn, säger han.
Med andra ord lär formuleringar i svaret stötas och blötas mellan partierna. Sven-Erik Bucht har tidigare varit tydlig med att vi ska ha vargjakt i Sverige.

”Måste bedrivas jakt”
Strax efter att EU-kommissionens brev damp ner på regeringens bord fick Svensk Jakt en intervju med Bucht, som sade så här:
– Det gäller att få fram ett bra vetenskapligt underlag. Vi har nyligen fått resultatet från Naturvårdsverkets inventering som visar att vi i dag har 416 vargar i Sverige. Dessutom ökar vargstammen. Preliminära resultat från SVA visar även att det inte finns några större genetiska problem. Det är oerhört viktigt att vi förvaltar vargstammen och det innebär också att det måste bedrivas jakt. Vi kan inte få en för stor vargpopulation.

Vems åsikt blir regeringens?
Frågan är nu om landsbygdsministerns åsikt också blir regeringens svar till EU-kommissionen. 
I mitten av juli träffade Bucht EU:s miljö- och fiskekommissionär Karmenu Vella. Formellt stod fiskefrågor på dagordningen, men vargjakten diskuterades också. 
Enligt Isak From var det ett viktigt möte.
– Framför allt är det viktigt att vi upptar kontakt och framför Sveriges syn i de här frågorna. Sedan tycker jag att vi inte nyttjat möjligheten till undantag av skyddsskäl eller kulturella skäl i art- och habitatdirektivet. Vi kan inte tro att EU ska känna till hur vårt system fungerar. EU-kommissionen har också en villfarelse om att man kan ha vargrevir i renskötselområden. Finland har fått gehör för sina argument att inte ha varg där det bedrivs renskötsel, säger Isak From.
När EU-kommissionär Janez Potočnik för ett år sedan i en så kallad formell underrättelse till utrikesdepartementet hävdade att det strider mot EU-rätten att inte tillåta överklagande av Naturvårdsverkets beslut i jaktfrågor, svarade dåvarande landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) . Detta trots att brevet var skickat till UD.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev