En viltolycka i kvarten

Det sker i genomsnitt en viltolycka på våra vägar var 15:e minut Bilisterna måste bli försiktigare på viltolycksdrabbade sträckor, varnar Nationella Viltolycksrådet.

Antalet viltolyckor på våra vägar är fortfarande höga. Detta uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande kampanjvecka 2430 september.
Bara i år har fram till och med augusti anmälts nästan 26.000 olyckor till Polisen, där vilda djur varit inblandade.

Antalet trafikolyckor med vilt är fortfarande högt, säger Lars Sävberger, verksamhetsledare i Nationella Viltolycksrådet, i ett pressmeddelande.

Den vanligaste sammanstötningen sker med rådjur. Över 75 procent av alla sammanstötningar sker med rådjur. Vi kan åter se en kraftig ökning av sammanstötning med vildsvin. I jämförelse med 2011 har det nästan skett en fördubbling, konstaterar Lars Sävberger.

Älgolyckorna minskar
Glädjande i detta sammanhang är att vi samtidigt ändå ser en minskning av antalet älgolyckor. Det är cirka 500 färre älgolyckor i år i jämförelse med samma period 2011.
Nationella Viltolycksrådets kampanj under vecka 39 syftar till att få trafikanterna att bli mer uppmärksamma och förberedda på de viltolycksdrabbade vägsträckorna och därmed anpassa körningen.

Alla måste hjälpas åt för att viltolyckorna ska minska. Som fordonsförare bidrar man genom att vara förberedd. Man måste tänka efter före, konstaterar Håkan Karlsson, Länspolismästare i Norrbottens län och ordförande i rådet.

 

Telefonapp

Ett hjälpmedel i detta är att använda sig av Viltolycksrådets app Viltolycka som gratis kan laddas ned till mobiltelefonen. Med den blir föraren informerad om var det har skett viltolyckor tidigare och varnad både med bild och ljud när man färdas på dessa vägsträckor.

Kampanjen, som är landsomfattande, sköts på fältet av de regionala viltolycksråden, där representanter för de 15 samverkande myndigheterna och organisationerna ingår. Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polismyndigheter kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar. De regionala råden har kartlagt de fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i varje län. Sträckorna finns utlagda på de regionala rådens sidor på www.viltolycka.se.

Om olycka ändå är framme

Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel.


Även om man inte kan konstatera någon skada på djuret så ska olyckan ändå rapporteras till polisen via SOS 112. Polisen skickar ut en eftersöksjägare från någon av jägarorganisationerna för att spåra djuret och eventuellt avliva det för att förkorta dess lidande.

Trafikanterna måste också markera platsen där sammanstötningen skedde. Detta sker bäst genom att använda den så kallade viltolycksremsan. Den innehåller värdefull kontaktinformation om olyckan är framme och finns att hämta på Bilprovningen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev