torsdag 22 februari

Beslutet kan inte överklagas

Naturvårdsverkets beslut om delegering av licensjakt på varg och miniminivåer kan inte överklagas, uppger Maria Ågren.

Naturvårdsverkets beslut går inte att överklaga.
– Men det måste förstås göras en prövning i fall en överklagan kommer in, säger Maria Ågren, Naturvårdsverkets generaldirektör.

Miniminivån för mellersta rovdjursförvaltningsområdet har fastställts till 27 årliga föryngringar, alltså 270 vargar. Den metodik som används i vargräkning bygger på att man tar en föryngring gånger tio. Då inryms vargparet med valpar, par utan valpar och kringströvande vargar. De senaste inventeringsresultaten pekar på drygt 36 föryngringar, 360 vargar.

Jakt på 90 vargar
Med andra ord finns ett spann på 90 vargar, utöver den fastställda miniminivån. Och det är dessa 90 vargar som nu länsstyrelserna ska ta beslut om licensjakt efter. I dessa 90 vargar ska även inrymmas vargar som skyddsjagas eller som av någon annan anledning dör, exempelvis blir påkörd i trafiken.
Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter varg innehåller även villkor för delegeringen och en rad bestämmelser runt jakten:
Jaktledaren ska registrera sig för licensjakten i Naturvårdsverkets jägarregister, länsstyrelsens besiktningsman ska ta hudprov från fälld varg, flådd kropp ska skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, en rad blanketter ska fyllas i. Vargskinn ska märkas med mikrochip.

Olika syn
Naturvårdsverket, länsstyrelserna och jägarna har olika syn på miniminivåerna för vargföryngringarna.
Så här står det i Naturvårdsverkets beslut:
”Vad gäller fördelningen av miniminivån mellan länen för mellersta förvaltningsområdet finner Naturvårdsverket skäl att justera samverkansrådets förslag så att miniminivåerna för varje ln till fullo motsvaras av faktiska föryngringar.”
Men Naturvårdsverket håller ändå öppet för att göra justeringar i framtiden.

Gediget arbete
– Länsstyrelserna och deras Viltförvaltningsdelegationer har gjort ett gediget arbete som kommer att användas i den långsiktiga planeringen. Det förslag som länsstyrelserna i mellersta förvaltningsområdet lämnat in för varg finns därför med i beslutet för miniminivåerna i form av en inriktning för vargens spridning, säger Maria Ågren.
Hon säger också att Naturvårdsverkets beslut inte kan överklagas, men om en sådan kommer in får det prövas då.
Länsstyrelsernas beslut om jakt kan dock överklagas, uppger Maria Ågren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev