torsdag 18 april

Jakt & prylar

Foto: Ulf Lindroth

Så väljer du rätt ljuddämpare

Premium

Från 1 juli är ljuddämpare licensfria på samma sätt som ammunition. Har du licens på ett vapen kan du alltså köpa en ljuddämpare till det utan ­ytterligare tillstånd. Det gäller dessutom alla jaktvapen, oavsett klass. Här får du några ljuddämpartips.

Foto: Jan Henricson

Innebär ljuddämpare egentligen någon fördel?

Det starkaste argumentet för ljuddämparen är att den skyddar jägarens hörsel. Den skyddar dessutom jaktkamraternas och hundarnas öron.

Det talas ibland om att dämpningen är sämre framåt i skjutriktningen och att till exempel en ställande hund därför inte gynnas så mycket, men dämparen är
definitivt inte till hundens nackdel. Ljuddämpare innebär också att andra människor får mindre anledning att irritera sig på skottbuller, antingen från en skjutbana eller ute i markerna.

Som en bonus dämpar ljuddämparen även rekyl. Inte lika mycket som en bra mynningsbroms, men bromsen ger å andra sidan mycket mer buller vid örat.

Många upplever att de skjuter bättre med dämpare, kanske för att lägre buller och mindre rekyl gör det lättare att skjuta avslappnat. Men en extra tyngd vid
vapnets mynning dämpar troligen även storleken på pipsvängningarna.

I svagt ljus dämpar en ljuddämpare mynningsflamman. Det kan göra det lättare att se vad som händer i skottet vid exempelvis åteljakt.

 

Två pipor till samma vapen. En pipa i 6,5×55 med originallängd och lätt frontmonterad dämpare, en i 8×57 som är kortad och försedd med teleskopisk dämpare. Ljuddämparens negativa sidor handlar främst om vikt och balans, men de kan hanteras.

Har ljuddämpare några nackdelar?

Om en ljuddämpare skjuts varm kan den orsaka kraftigt värmedaller i siktbilden. Det sker framför allt då många skott skjuts i följd, alltså vid övningsskytte. Det är ett minus, men det är i regel möjligt att hantera.

Ljuddämparen påverkar också vapnets vikt och balans. Det kan vara en nackdel, men kompenseras ofta genom att pipan kortas. Varje kapad centimeter innebär visserligen en viss förlust av utgångshastighet, men i de flesta fall har det ingen större praktisk betydelse.

Gäller det ett vapen för klövviltsjakt på korta avstånd är det därför ofta rätt att korta pipan för att behålla balansen. En kaliber med stor kuldiameter och en liten hylsvolym är generellt sett mindre känslig för kapning än en med liten kuldiameter och stor hylsvolym. Men den som jagar småvilt med en klenare kaliber och oftast skjuter från stöd kan skjuta bättre med ett tyngre vapen, ha nytta av att behålla utgångshastigheten hög, och komma fram till att fördelarna med att behålla piplängden överväger.

När vapnet bärs i en hölstersäck kommer en ljuddämpare på en pipa i full längd att innebära att vapnet sticker upp högre. En exponerad dämpare kan dessutom plinga i kontakt med kvistar.

Halvautomatiska vapen kan ibland få problem med omladdningen på grund av ljuddämpare. Om du överväger att montera ljuddämpare på en halvautomat, prata med din vapenhandlare och kanske med tillverkaren för att få råd innan du låter gänga pipan.

 

Teleskopisk och frontmonterad dämpare placerade så att dämpargängan är placerad ungefär lika i förhållande till pipans gänga.

Välj rätt dämpare

Prioriterar du en lätt och smidig ljuddämpare får du som regel lite sämre dämpning. För maximal dämpning brukar det helt enkelt krävas en större ljuddämpare. Vid valet av dämpare ligger dämpning i den ena vågskålen. I den andra ligger vikt och balans.

Teleskopiska dämpare går delvis bakåt över pipan, vilket gör att de kan svälja en större volym krutgaser utan att bli alltför långa. Andra dämpare är gängade i bakkant och bygger helt och hållet framåt. När det inte behövs stor dämparvolym kan de fungera utmärkt.

Vissa dämpare är uppbyggda av moduler, vilket gör att du kan anpassa dem efter behov. Andra har utbytbara fronter med olika diameter på mynningen. Det kan förbättra dämpningen, men det blir på marginalen. Lite för stor ljuddämparmynning brukar inte vara något stort problem.

Det finns alltså mycket att välja mellan, men i grunden är dämparens funktion enkel och dagens modeller är över lag bra. För att vara krass – om du väljer en ljuddämpare som märks så lite som möjligt är den troligen ingen dum jaktdämpare.

Men det går inte att välja helt fritt. En .300 Win Mag skickar till exempel ut en stor volym krutgaser och kräver därför en större dämparvolym än många andra kalibrar. En .17 HMR klarar sig med en långt mycket mindre dämpare. Följ därför tillverkarens rekommendationer vad gäller dämparmodell för din kaliber.

Skjuter du väldigt många skott, eller kanske hårda laddningar i en kort pipa, kan det finnas anledning att titta på dämpare som är helt eller delvis byggda i stål eller titan. Men för jakt brukar aluminiumdämpare räcka utmärkt. De är dessutom lätta.

 

En perfekt gänga är helt parallell med loppet, snarare än med pipans utvändiga profil. Den har också en lagom hög kant som hjälper till att rikta upp dämparen.

Montera rätt

Anlita ett proffs när pipan ska gängas. Eventuella problem med dämpare kan ofta bakspåras till monteringen.

Gängan bör väljas så att den är två millimeter mindre än pipdiametern. Det ger en lagom hög kant som hjälper till att rikta upp den monterade dämparen. Bussningen baktill på en dämpare av teleskopisk modell bör ha en halv millimeters marginal till pipan, så att den inte snedbelastar dämparen ifall loppet är något ocentrerat i pipan.

Det finns snabbfästen för vissa dämpare. De låter dig fästa ljuddämparen med bajonettfattning snarare än med gängor. Det kan innebära en extra kostnad, men det underlättar.

Att korta eller inte korta pipan är upp till dig. I många fall kan det vara en god idé att korta lite och behålla balansen, men det går också att korta i efterhand. Det är svårare att förlänga.

 

Filteravdragare är bra att ha när dämpare ska delas. Det kan underlätta till exempel när bafflarna ska inspekteras.

Felsök direkt

Ljuddämpare är normalt sett problemfria, men ibland kan något krångla. Om din studsare skjuter sämre med dämpare än utan är det en ganska tydlig vink om att något är fel. Vänta inte med att undersöka vad det beror på – det kan vara något som riskerar att skada dämparen.

Först kontrollerar du att ljuddämparen inte gängats lös. Det händer ganska ofta. Om den sitter bra, skruva loss den och skjut en serie utan dämpare. Om vapnet fortfarande sprider mer än vanligt ligger inte felet hos dämparen. Då får du jobba vidare med själva vapnet.

Skjuter vapnet bara dåligt med dämparen monterad, kan du undersöka dämparens mynning för att se om det syns tecken på att kulorna snuddar någonstans. Även om det gått bra med en kula kan ett byte till en annan kula ibland stressa fram ett sådant problem, som troligen har sin grund i en dåligt gjord pipgängning. Ibland syns en skada i dämparmynningen, men det kan också hända att du bara anar lite kopparblänk i ena kanten av hålet. Oavsett vilket tecken du ser så behöver det åtgärdas av ett proffs.

Om dämparmynningen är helt fri från spår av kontakt kan du i stället prova att skruva loss en eventuell bussning baktill på dämparen. Om den klämmer kan vapnet skjuta bättre utan. I så fall behöver bussningen vidgas en aning.

Du kan även skaka dämparen. Om det skramlar inne i den kan en av dämparens bafflar ha gått sönder. I sådana fall behöver dämparen lagas eller bytas.

 

Lite olja på den invändiga gängan i dämparens skarvar minskar risken att gängorna bränner ihop. Detta är en lämplig rutin efter varje rejält skyttepass.

Vårda dämpare och mynning

En ljuddämpare fungerar länge utan rengöring. Den fylls långsamt med slaggprodukter från krutgaser och ofullständig förbränning, men det tar lång tid innan det påverkar funktionen. Den som vill kan gärna rengöra dämparen med särskilda rengöringsmedel, men två andra saker är viktigare.

Den första är att dämparen stänger inne krutgaser som drar till sig fukt och riskerar att skada pipstålet. Inte minst mynningen är utsatt. Därför ska dämparen alltid skruvas av och luftas ur efter skytte. När den vädrats och torkat kan den skruvas tillbaka och sedan kan vapnet stå i vapenskåpet med dämparen på.

Det är också viktigt att underhålla gängorna i delade dämpare. Om man aldrig lossar delarna är risken stor att gängorna bränner ihop och inte längre går att få isär. När du lossar dämparen efter skytte är det därför en god idé att även ta isär dämparens delar. Helst oljar du även gängorna.

Syntetisk motorolja tål höga temperaturer och fungerar bra. Om du sätter en droppe på gängorna i den dämpardel som är gängad på insidan trycks oljan inåt när du gängar ihop den, då får du minimalt spill.

Ett enkelt sätt att hålla kanalen genom dämparen fri från slaggrester är att dra igenom en boresnake efter att dämparen fått torka.

 

Skillnaden i träffläge med eller utan ljuddämpare kan vara stor.

Räkna med träfflägesförändring

Som regel har ett vapen olika träfflägen med eller utan dämpare. Skillnaden kan vara stor. Med andra ord är beslutet att använda dämpare inget du ändrar från dag till dag. Har du skaffat dämpare ska du både skjuta in och jaga med dämparen.

Även utgångshastigheten kan påverkas av ljuddämpare. Vissa kombinationer av dämpare och kaliber ger ingen synlig skillnad, men i andra fall kan dämparen ge en något högre utgångshastighet. Skillnaderna är små, så det brukar inte ha någon praktisk betydelse under jakt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev