Hylsan är en viktig komponent i patronen. Särskilt att måtten är korrekta. Foto: Mattias Lilja

Hylsan är en viktig komponent i patronen. Särskilt att måtten är korrekta. Foto: Mattias Lilja

Handladdningsskolan: Inte bara mässingen

Premium

Vi fortsätter vår ­introduktionskurs i handladdningens ädla konst. Detta avsnitt behandlar komponenterna hylsa och tändhatt.

En av de viktigaste komponenterna i en patron är hyls­an. Den ska ha givna mått för att inte kärva i vapnets patronläge. Den ska också vara av en kvalitet som tål omladdning.
Vi som bor i Norden har det väl förspänt eftersom några av världens bästa tillverkare av hylsor finns på hemmaplan. Svenska Norma och finska Lapua tillverkar hylsor av yppersta världsklass.

Köpa ammunition

Det enklaste, och kanske billig­aste, sättet att skaffa hylsor till handladdning är att köpa fabriks­laddad övningsammunition från Norma eller Lapua och spara hylsorna.
Visst kan man hämta hylsor från skjutbanans backar, men då har man inte någon koll på vilket vapen patronen skjutits i – eller om hylsan laddats om tidigare.
Att bara använda sig av i det egna vapnet engångsskjutna hylsor, eller helt nya hylsor, minskar risken för problem.

Blanda inte hylsor
För patron­er med hylsbröst innehåller en sats med laddverktyg två delar: kalibreringsverktyg och kulisättare. Till detta krävs också en korrekt hylshållare, som oftast inte ingår när man köper laddverktygssatsen.Det är viktigt att inte blanda hyls­or från olika fabrikat. Eftersom man använt olika mängd mässing i hylsorna så skiljer sig inner­volymen en hel del. Detta kan ge klart märkbara träffläges­förändringar mellan fabrikaten, trots att man laddar samma krutmängd.
Generellt har Lapua tjockast och starkast hylsor, och Norma är snäppet efter. Flera amerikanska tillverkare har tunna hylsor med hylshalsar som lätt deform­eras. Hylsor från de forna öststat­erna kan ibland vara tillverkade i plåt och är inte omladdningsbara.
Mässinghylsor från forna öst varierar en hel del i kvalitet och handlar det inte om hylsor till en ovanlig patron är rådet att ­undvika dessa. Förnicklade hylsor kan fungera att ladda om, men det händer att nickelskiktet spricker upp i hylshalsen och kan i vissa fall skada kalibreringsverktyget.

Kalibrera hylsan först
Korrekt inställning av kalibreringsverktyget är en viktig – och aningen förbisedd – del av handladdningen. I varje fall i instruktionshandlingarna till många laddverktyg.Inget är mer retligt än en patron som inte vill låta sig smid­igt stängas utan att våld måste brukas på slutstycket. Därför är helkalibrering att föredra.
En helkalibrering ger både hylshals och patronbröst (det vill säga för patroner med bröst vilket gäller flertalet klass 1- och 2-patroner) korrekta mått. Vanligen trycks hylsbröstet bakåt en smula och hylshalsen ges en liten expansion till kulans mått.
Inställningen av kalibrerings­verktyget är en viktig bit av handladdning. Tyvärr ger laddverktygens bruksanvisning vanligen en väldigt diffus bild av hur man gör – skruva ner verktyget så långt så att verktyget möter hylshållaren.
Visst funkar detta, men vi får i regel en kortare hylsa än nödvändigt. Bättre är att skruva upp verktyget en smula och kalibrera en hylsa. Prova i det egna vapnet: om det går trögt att stänga slutstycket, skruva ner verktyget lite grann och kalibrera hylsan igen. Glöm inte att smörja hylsan mell­an kalibreringar. När hylsan är tillräckligt kort går det lätt och smidigt att stänga slutstycket.

Motsvarar patronläget

Vi har nu fått en kalibrerings­inställning som motsvarar vapnets patronläge, det vill säga headspace. Med rätt inställning på kalibreringen får vi hylsor som håller för fler omladdningar och ger bättre precision. Märk väl att en dylik inställning gäller för denna vapenindivid. Ett annat vapen, kamrat för samma patron, kan ha ett mindre patronläge som kräver en hårdare kalibrerad patron och vice versa.
Det är viktigt att använda smörjmedel vid kalibreringen. Rätt mängd brukar man få om man rullar hylsorna över en lätt insmord smörjdyna. För mycket fett kan ge buckliga hylsor. För lite fett kan få hylsan att fastna i verktyget, något som de flesta handladdare råkar ut för.
Det kan lösas med ett särskilt verktygsset. Först skruvar man ur tändhattsutstötaren, därefter borras hylsans botten upp och gängas. Med kalibreringsverkyg­et i ett skruvstycke kan sedan hylsan pressas ur verktyget med hjälp av en bult och en distans.

Rena och tvättade hylsor
Rengjorda hylsor är trevligare att hantera. Hylsan till höger visar koppar­utfällningar på grund av överdosering av citronsyra i ultraljudstvättningen. På hylsan till vänster syns ett rent och snyggt tändhatts­läge – efter tvättning. Många laddpressar är försedda med en tändhattsisättare där man i samband med att den gamla tändhatten stöts ut och hylsan får sin nya form, även sätter i en ny tändhatt.
Personligen använder jag sällan denna eftersom jag gärna vill ha rena och tvättade hylsor. Ett sätt är att först kalibrera hylsorna och därefter tvätta i en ultraljudstvätt. Dylika tvättar var tidigare något som bara fanns på till exempel sjukhus, för tvätt av operationsverktyg. Sedan något årtionde finns för konsumentbruk mindre varianter, som kan köpas från en styv femhundring och uppåt.

Olika recept

Det finns mängder med recept på vad man ska tillsätta för att effektivt tvätta hylsor. Vanligast är riktigt hett vatten, rejält med diskmedel och en smula citronsyra. Syran gör hylsorna blanka men överdoserar man så kan man se kopparutfällningar på hylsorna.
Mässingen i patron­hylsor består vanligen av cirka 70 procent koppar och 30 procent zink. I sur miljö fälls koppar ut ur material­et.

Längdtrimma hylsan?
När hylsan skjutits och omkalibrerats ett antal gånger behöver man ofta trimma ner längden med en hylstrimmer. Skjutmått är ett självklart hjälpmedel för rätt inställning.Även om vi gett hylsan ursprungs­mått kan den bli för lång. För varje omladdning blir hylsan en aning längre och efter ett antal omladdningar brukar hylsan behöva trimmas. Den bekväma handladdaren med god tillgång på hylsor till vanliga patroner kanske inte laddar om hylsorna mer än 2-3 gånger innan de kasseras. Då behöver man oftast inte bekymra sig om längdtrimning.
Den som däremot laddar en mer ovanlig patron är rädd om de dyra hylsorna och får nog räkna med att trimma hylslängden när väl hylsan laddats några gånger.

Hyllstrimmer

Trimningen av hylsor gör man med en hylstrimmer. Ett enkelt svarvverktyg där hylsan spänns fast och man fräser av hylsmynningen efter inställningen. Maximal hylslängd och trimmått hittas enklast via Internet. Sök på ”trimlängd hylsor” och du finner ganska mycket data.
Tänk på att korrekt hylshållare och skärverktyg inte alltid ingår när man köper hylstrimmer.

På med en tändhatt
Att sätta i nya tändhattar är en enkel match med rätt verktyg och ren­gjorda hylsor. Vid hantering och förvaring: Tänk på att tändhattar är explosiva.När hylsorna väl har torkat och eventuellt trimmats är det dags att förse dem med en ny tändhatt. De handhållna tändhatts­isättare som erbjuds av de flesta fabrikanter av handladdningsutrustning fungerar utmärkt, medan tillsatser till laddpressar brukar krångla mer.
För grövre patroner används tändhatten ”stor gevär” och personligen föredrar jag variant­en ”stor gevär magnum”. Magnumtändhattarna ger en lite starkare flamma som tänder krutet bra och används av flera ammunitionsfabrikanter även till standardpatroner.

Handkraft

Tändhattisättningen är okomplicerad och kräver bara en smula handkraft. Tändhattarna ska tryckas i rejält. Isättningen kan kollas genom att föra till exempel ett skjutmått eller en linjal längs hylsans botten.
Tändhatten ska ligga en aning under hylsans botten och får inte sticka ut längre än hylsan.

Mattias Lilja

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay