Det här är en mer eller mindre komplett utrustning och det ligger inte saker för särskilt många tusenlappar på bordet. Laddpressar kan man ibland hitta begagnade till rätt kurs och då blir startkostnaden mycket skonsam. Foto: Ulf Lindroth

Handladdning i sju steg

Premium

Alla handladdare har inte exakt samma rutiner, till exempel vad gäller kalibrering och rengöring. Det kan till exempel bero på vilken utrustning man använder och vilken rengöringsmetod man valt. Men de stora momenten är desamma.
Den här beskrivningen av en enkel rutin ersätter inte en riktig laddmanual, men den kan ge dig en uppfattning om arbets­insatsen.

1. Inspektera hylsorna

Har hylsorna skjutits flera gånger är det viktigt att kontrollera deras längd. De sträcks när de skjuts och alltför långa hylsor kan orsaka farliga tryck. Med tiden köper du antagligen verktyg för att trimma hylsor, men det är inte alldeles nödvändigt. Har du god tillgång till nya eller engångsskjutna hylsor kan du välja att ladda varje hylsa färre gånger och kassera långa hylsor i stället för att trimma dem.

Hylsorna ska också granskas för skador. Vi ger inte fullständiga instruktioner här, så läs på om vad du behöver se upp med. Men det kan till exempel röra sig om små sprickor, ofta i hylshalsarna. Färgskiftningar på hylsan kan tyda på överdriven längdsträckning. Kassera hellre någon hylsa för mycket än för lite.

 

Det är viktigt att inspektera hylsorna. Skadade hylsor ska kasseras. Foto: Ulf Lindroth

2. Rengör och smörj hylsorna. 

Det finns särskild utrustning att köpa för hylstvätt, men det räcker långt att dra en kopparborste ett par drag i hylshalsen och sedan gnida av hylsan utvändigt med fin stålull. Se efter att hylsan är tom invändigt.

Droppa sedan lite hylssmorning på smörjdynan och rulla hylsorna där. De ska bara bli lite halkiga, inte drypa av olja eller fett. För mycket smorning kan göra att hylsan skadas vid kalibrering. 

Hylshalsen kan smörjas invändigt med en lätt infettad nylonborste för rätt kaliber. Överdriv inte här -heller, kvarlämnat fett är inte nödvändigtvis bra för krutet. Men så länge du smörjer sparsamt inuti hylshalsen behöver du inte oroa dig.

 

För varje kaliber behövs en uppsättning verktyg. Om man inte väljer att investera lite extra i särskilda precisionsverktyg brukar det vara ett kalibreringsverktyg och ett kulisättningsverktyg. Det behövs också en hylshållare. Foto: Ulf Lindroth

3. Sätt i kalibreringsverktyget och ställ in det enligt medföljande instruktioner. 

Det finns varianter på kalibreringsverktyg, men vi utgår från att du börjar med ett helkalibreringsverktyg. Förutom att verktyget återställer hylsan till rätt dimensioner (den utvidgades när den sköts) så stöter det också ut den gamla tändhatten.

 

En handhållen tändhattsisättare kan vara både billig och bra. Foto: Ulf Lindroth

4. Rensa ur tändhattsfickorna med därtill avsett verktyg. 

Sedan häller du upp rätt antal tändhattar i den bricka som hör till din tändhattsisättare (eller följer instruktionerna till ditt verktyg). Se till att alla ligger rättvända.

Sätt tändhatt i hylsorna. Tändhattarna bör sitta cirka 0,1 millimeter djupare än hylsbottnen, så att de inte kan glida undan vid slagstiftets anslag. Det kan i värsta fall orsaka en klick. Om du drar fingertoppen över hylsbottnen ska du kunna känna att tändhatten sitter en aning djupare.

 

5. Krutdosering. 

Ta fram rätt krut och fyll på krutdoseraren. Ställ burken intill krutdoseraren. Ha aldrig mer än en burk framme och töm doseraren när du är färdig, så minimerar du risken för misstag. Den kanske största risken för en handladdare är att ladda med fel krut.

Nollställ eller kalibrera vågen och ställ sedan in önskad krutvikt. Mät därefter upp några provladdningar med krutdoseraren.

Ska du ladda stora mängder ammunition utan alltför stora precisionskrav kan du ställa in krutdoseraren så att den levererar den krutmängd du vill ha i patronerna. Mängderna kommer att variera en del, men inte så värst mycket och jobbet kommer att gå fort. Det är bara att mäta upp doser och fylla på i hylsorna.

Laddar du för precision ställer du i stället in doseraren så att den levererar vikter strax under din målvikt. Häll krutdosen i den lilla skål som hör till krutvågen och lägg detta på vågen. Sedan använder du kruttricklaren för att sakta fylla på tills vågen visar exakt rätt målvikt.

En bra rutin är att sätta kruttratten på den första hylsan och alltid flytta den till nästa hylsa så fort du fyllt på. Gör alltid lika, så slipper du missa någon hylsa eller fylla på dubbelt. I båda fallen ska du upptäcka misstaget, men det blir merarbete.

När alla hylsor är fyllda tar du brättet med alla hylsor och håller det under en lampa. Se efter att det är krut i alla hylsor och inga avvikande mängder. Avbryt inte i det här skedet och lämna fyllda hylsor, utan se till att avsluta arbetet direkt. Handladdning är inte svårt, men det kräver att man behåller fokus tills man är klar.

Du kan med fördel lämna krut kvar i doseraren tills du satt i kulorna. Det kan hända att du välter någon hylsa och behöver fylla på. Men så fort du är färdig ska doseraren tömmas och krutet återställas till rätt burk.

 

När du ska justera patronlängden är det en god idé att ha en skjuten hylsa med halsen bara så trång att en kula kan justeras med fingrarna. Kör den här dummyn i verktyget och mät patronlängden med skjutmått tills du är nöjd. Foto: Ulf Lindroth

6. Kulisättning. 

Ha en skjuten hylsa till hands för att ställa in kulisättningsverktyget. Ta en kula och sätt den i hylsan (du kan behöva klämma till hylshalsen helt minimalt med en tång för att kulan ska hållas fast, men var försiktig. Kulan ska gå att röra med fingrarna). Dra ut kulan långt och sätt sedan din testhylsa med kula i verktyget. Gör en kulisättning och mät sedan längden på ”patronen”, hylsa med kula. Justera verktyget och testa tills du ställt in önskad patronlängd.

Ta sedan den första av dina krutfyllda hylsor och en kula. Sätt i kulan med verktyget och mät även denna patron. Troligen är den lite längre än testhylsan (som kanske inte kalibrerats, eftersom hylshalsen då blir för trång för enkelt arbete). Finjustera verktyget och sätt i patronen igen. När den får korrekt längd kan du sätta kulor i samtliga hylsor.

 

Att göra sin egen ammunition av några enkla komponenter är en utmärkt hobby i hobbyn. Foto: Ulf Lindroth

7. Avsluta. 

Torka hylsfettet av patronerna. Sätt dem i en ask med en etikett där du skriver kula, kruttyp och krutmängd, hylstilllverkare och antal gånger hylsorna laddats, tändhatt, patronlängd och datum. Har du till exempel kalibrerat med särskilda mått, notera det också.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay