söndag 26 maj

Jakt & prylar

Kanadagässen förekommer i dag i stort antal över praktiskt taget hela landet. Foto: Kenneth Johansson

Några få kanadagäss blev 170.000 stycken

Den svenska stammen av kanadagäss, som i dag bedöms uppgå till ungefär 17.000 par och 170.000 fåglar, härstammar från bara några få individer.

De svenska kanadagässens fader var naturälskaren, storviltjägaren, fotografen, konstnären och författ­aren Bengt Berg. Sitt första område för uppfödning av änder, gäss och hjortdjur hade han på Värnanäs vid Kalmarsund. Han kom senare att flytta till Eriksberg i Blekinge.

I Kalmarsund hade han redan lyckats med att restaurera grågås­stammen när han besjälades av tan­ken att också införa kanadagäss.
Hans första par kanadagäss kom från Holland, men honan för­olyckades och hanen förälskade sig i en grågås. Nya kanadagäss togs hem, denna gång från Amerika. De ville emellertid inte para sig. För att hjälpa till med projektet skänkte bröderna Hagenbeck i Hamburg ett häckande kanadagåspar till Bengt Berg.

Gåshonan från Hagenbeck fick 1930 sex ägg på ett litet skär i Bengt Bergs privata andvik vid Värnanäs, och den kull som här föddes blev starten för kanadagässen och deras starka expansion i landet.
Den första häckningen av fritt flygande kanadagäss skedde 1933 i Värnanäs. Parallellt med Bengt Bergs försök skedde också utsätt­ningar i Lillfjärden vid Hudiksvall.

 

Berika det gåstomma inlandet

Bengt Berg hade upptäckt att ka­nadagässen trivdes lika bra i skogs­tjärnar som vid kustbandet, och hans vision blev att berika det vid den tiden gåstomma inlandet med en egen gåsart. Han skänkte bort kanadagäss för utsättning och ar­ten spred sig. På många sådana ut­sättningsplatser blev det snart möj­ligt att vildfånga kanadagäss under ruggningstiden, och flytta hela kullar med föräldrafåglar till nya områden. Jaktvårdsorganisationer, skogsbolag och även privatperso­ner engagerade sig i utsättningarna.

Föräldrafåglarna ledde unggässens flyttning på hösten men åter­vände på våren till den plats där de fångats. Unggässen däremot hade präglats till sina nya områden i samband med att de lärde sig flyga, och återvände dit.

Bara i Västerbottens län sattes det under perioden 1973–1977 ut 685 kanadagäss, varav 575 årsungar, i olika sjöar och vattendrag. Gässen kom i huvudsak från Kronobergs län.
Svenska kanadagäss användes också för att introducera arten i de nordiska grannländerna.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay