fredag 23 februari

Hund

Tonsillit – en svensk företeelse

Det lever kvar många gamla föreställningar om hundens halsmandlar och att de behöver opereras bort alternativt behandlas med antibiotika för att hunden ska bli kry och jaga bättre. Foto: Jan Henricson

– Tonsillit är en väldigt ”svensk diagnos” och inget som nämns i modern internationell litteratur, säger Jens Stetter, veterinär och specialist i hundens och kattens sjukdomar, vid Anicura Läckeby djursjukhus.
Han förklarar hur veterinärmedicinen ser på halsinfektioner hos hund idag.

Med tonsillit menas att hunden har stora, röda och framfallna halsmandlar. Men tonsillerna är en del av hundens immunförsvar. Precis som annan lymfvävnad i kroppen ska tonsillerna skydda mot infektioner.
– När tonsillerna är stora har hunden i regel dragit på sig något annat som immunförsvaret reagerar på, de är inte själva grundproblemet. Oftast är det en virusinfektion i övre luftvägarna, precis som hos människor och det är inget som antibiotika fungerar på, säger veterinär Jens Stetter.
En annan orsak kan vara problem i mag-tarmkanalen. Kroniska kräkningar eller uppstötningar kan ge förstorade tonsiller. Man kan konstatera att det oftast finns ett annat bakomliggande problem när hunden får stora, irriterade halsmandlar.
– Men självklart finns det sällsynta fall med en regelrätt infektion i själva tonsillen, säger Jens Stetter.

Främmande kropp

Att operera bort tonsillerna är därmed något man gör om man verkligen inte hittar något annat fel. I de fallen hittas ofta glassplitter, en sticka, någon annan liten främmande kropp eller en tumöromvandling av tonsillen som orsakat problemet.
– Vi får många förfrågningar om att operera bort tonsillerna för att hunden ska jaga bättre. Men det är i grund och botten inte tonsillerna som är problemet, utan i de allra flesta fall en virusinfektion, om hunden har ont i halsen. Tonsillerna har bara aktiverats för att ta hand om virusinfektionen.

Normalt med bakterier
Att det finns bakterier i halsen betyder inte att de orsakar problem.
– De förekommer där helt normalt, säger Jens Stetter.
Därför är det svårt att få ett relevant prov, för bakterierna som växer ut efter ett svabb-test med en bomullstops från tonsillerna är sannolikt bara en del av hundens normala bakterieflora i munhålan. Att ta ett vävnadsprov från tonsillen, vilket görs under sövning, är i så fall en bättre metod.
– Det är långt ifrån hundraprocentigt, men betydligt bättre än att svabba med tops i tonsillfickan.

Smittar inte mellan arter
Hundägare behöver heller inte vara oroliga för att en obehandlad halsinfektion sätter sig på hjärta eller leder.
– Det är extremt sällsynt. Däremot förekommer det oftare hos människor, vilket sannolikt är orsaken till oron för att det även ska drabba våra hundar, enligt Jens Stetter.
Han säger också att det är mycket ovanligt att bakteriella halsinfektioner, typ halsfluss, överförs mellan människor och hundar.
– Vi har två olika typer av streptokocker som är värdspecifika och därför normalt sett inte sprids mellan arterna.

Kan det vara så att veterinärerna i dessa tider, med alla varningar för antibiotikaresistenta bakterier, är allt för försiktiga med att skriva ut antibiotika?
– Nej, generellt sätter man fortfarande in antibiotika för ofta, vi är ännu lite väl frikostiga med det, avslutar Jens Stetter.

Mer om tonsillit

Tonsillit ses ofta som en akut inflammation i tonsiller och i kombination med faryngit (inflammation i svalgen). Primära bakteriella tonsilliter hos hund är ovanliga.
Undersökningen bör inriktas på att identifiera grundorsaken. Svabbprov från tonsiller för bakterieodling har inget diagnostiskt värde. Vid misstanke om kronisk tonsillit orsakad av bakterieinfektion rekommenderas att göra bakterieodling från tonsillbiopsi, men odlingsresultatet är svårtolkat.
Inflammerade, svullna tonsiller är inte en indikation för antibiotikabehandling. Behandling av underliggande orsak leder ofta till läkning. Vid kroniska besvär är även tonsillektomi (operation) ett alternativ.
Källa: Veterinärförbundets antibiotikapolicy

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.