Stövarklubben svarar på Svensk Jakts enkät. Arkivfoto: Olle Olsson

Stövarklubben svarar på Svensk Jakts enkät. Arkivfoto: Olle Olsson

Stövarklubben om förslag på vargvästar: ”Västen kan bara minimera skadorna”

Svenska stövarklubben är frågande till Viltskadecenters förslag om tvång på vargvästar om det ska bli skyddsjakt på varg som angriper hund.

– Problemet är att vargen attackerar hundar. Huruvida hunden har skyddsväst är i det sammanhangen ointressant. Västen kan bara minimera skadorna av attacken. Västen gör väl inte att vargen slutar att attackera hundar, anser Thomas Eriksson, vice ordförande i Svenska stövarklubben.

Vilka erfarenheter finns av att använda vargvästar med stål på hundarna inom din klubb. Kan hundarna använda västarna utan att öka risken för andra skador?

– Jag tror att erfarenheter av att använda vargvästar är begränsat inom Svenska stövarklubben. Västar för att bära gps-sändare är stor inom klubben. Erfarenheterna inom Svenska dreverklubben torde vara större.

Viltskadecenter skriver i sitt förslag till Naturvårdsverket att man inte har kompetens att åstadkomma en formulering som täcker alla relevanta delar av jakthundsanvändning.

Har din klubb tillfrågats eller på något annat sätt varit involverad i arbetet att ta fram förslaget på de nya skyddsjaktskriterierna på varg som attackerar hundar?

– Vi har inte varit delaktiga på något sätt i arbetet med detta förslag, berättar Thomas Eriksson, vice ordförande i Svenska stövarklubben.

Fakta – Svenska stövarklubben

Svenska stövarklubben har ungefär 4 500 medlemmar.

Stövarklubben skriver som en övrig kommentar att förslagsställaren tycks ha en tro eller övertro på att en skyddsväst skulle medföra någon form av skydd mot attacken som sådan. Dessutom anser Stövarklubben att det är egendomligt att jakthundklubbarna inte är remissinstanser då klubbarna drabbas i mycket hög grad av effekterna av förändringar i denna fråga.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.