tisdag 21 maj

Hund

Finsk spets, norrbottenspets och karelsk björnhund, representerar bevarade jaktraser som troligtvis har utvecklat sin särprägel i östra Fennoskandien, visar en finsk undersökning. Foto: Kjell-Erik Moseid

Spännande forskning om jaktspetsars ursprung

En utredning har gjorts om de finska jaktspetsarnas härstamningshistoria och deras släktskapsförhållanden till andra hundraser i närområdet.

De ursprungliga finska jaktspetsarna representeras av tre raser: karelsk björnhund, finsk spets och norrbottenspets. Raserna har sedan länge ett särpräglat utseende men deras härstamningshistoria samt släktskapsförhållanden till andra spetshundsraser har varit okända.

 

Släkt med laikorna

I ett samarbete mellan Östra Finlands universitet och Genoscoper Oy publicerades nyligen en undersökning som kartlagt av hundrasernas arvsmassa. Där upptäckte man att de finska raserna bildade en egen genetisk gren, vars närmaste släktingar är laikaraserna i öst.

Skandinaviska spetshundar i sin tur hör till västliga hundraser och de inhemska raserna, det vill säga svenska och norska älghundsraserna med flera, skiljer sig markant från dessa, trots att de ligger geografiskt sett nära varandra.

 

Korsats med vallhundar

De finska rasernas släktskap har blandats då de korsats med renvallhundar vilket har lämnat spår i finnspetsen och norrbottenspetsen men inte i den karelska björnhunden. Även effekterna av stövare förekommer i liten mängd i alla jaktspetshundars bakgrund. Förflyttning av eftersökta jaktegenskaper till olika hundtyper verkar ha varit vanligt innan raserna började skapas.

 

Syskonraser

I undersökningen kartlades också genetiska skillnader mellan raserna och skillnader inom raserna. Finsk spets och norrbottenspets är i praktiken syskonraser, fastän finnspetsen har förändrats med kraftig avel i förhållande till stamhundarna medan norrbottenspetsen ligger ännu nära intill stamhundarna. Inom rasen finsk lapphund verkar arvsmassan skiljas sig åt mellan bruks- och utställningslinjer i populationen, men i de finska jaktspetsarna kunde ingen sådan förändring konstateras.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.