torsdag 13 juni

Hund

Hundar behöver lära sig att vistas i rastgård och vara lugna och tysta när de är där. Foto: Sten Christoffersson

Hundar behöver lära sig att vistas i rastgård och vara lugna och tysta när de är där. Foto: Sten Christoffersson

Håller grannens hund dig vaken?

Grannar får tåla ett visst skällande, men inte hur mycket som helst. Och på nätterna ska det vara tyst!

Att skälla är ett naturligt beteende för hundar. Kombinerat med vaktinstinkt eller jaktlust kan det bli ett beteende som stör omgivningen.
Hur hundar ska skötas regleras av lagen om tillsyn av hundar och katter, men även i miljöbalken finns hundhållning med. I båda står det att hundar ska skötas på ett sådant sätt att skada eller avsevärda olägenheter förebyggs.
I miljöbalkens förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skrivs det bland annat att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer”. Det innebär bland annat att grannar inte ska störas av ihållande hundskall.
I lagen om tillsyn av hundar och katter kan man i paragraf 8 läsa: ”Om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, får Polismyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet. Såväl förelägganden som förbud får förenas med vite.” Man kan alltså få böta om ens hund uppträder på ett störande sätt.

Kommunalt ansvar

Det är kommunernas ansvar att kontrollera störningar från djur, som till exempel skällande hundar. Om du blir störd av hundskall kan det anmälas till kommunens miljökontor. Men först är det lämpligt att prata med ägaren till den hund som stör. Många kommuner kräver också att den kontakten ska ha gjorts, för att miljökontorets personal ska gå vidare med problemet.

Den som har blivit anmäld får en klagomålsskrivelse från myndigheten och har då möjlighet att framföra synpunkter och eventuella lösningar på problemet.

Om du har en granne vars hundar står och skäller utomhus på nätterna, eller ihållande på dagarna, prata med honom eller henne och förklara att du blir störd. Hjälper inte det kan du alltså kontakta kommunen.

Varför skäller hunden

Vissa raser har lättare att ta till skall än andra. Varför skäller hunden i rastgården? Går det vilt förbi? Känner den sig ensam och pockar på uppmärksamhet? Vaktar den och skäller därför på allt och alla som går förbi?

Som hundägare måste man angripa orsaken till problemet, inte symptomet, det vill säga skällandet.
Kan det vara en lösning att begränsa sikten för hunden i rastgården? Så slipper den stressen att jaga upp sig och skälla så fort den ser något.

Träna hundgårdsvistelse

I Jordbruksverkets föreskrifter står det i paragraf 9: Endast hundar som är lämpade för och individer som har anpassat sig till ständig utomhusvistelse får hållas utomhus dygnet runt och året om.

En hund kan inte förväntas veta att den ska stå tyst och lugn i en rastgård om den inte har fått lära sig det. En ensam hund reagerar förmodligen med mer stress i en sådan situation, än om den har sällskap.

Om skadan redan är skedd och hunden skäller så mycket att grannar blir störda och klagar, kanske ett antiskallhalsband med citrusspray kan hjälpa. Men bäst är förstås att försöka undvika problemet och ta in hunden, åtminstone på nätterna.

Så säger lagen

Lagen om tillsyn av hundar och katter:
1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.