fredag 12 april

Hund

Om import och export av valpar

Från årsskiftet gäller nya regler för att resa med bland annat hund mellan olika EU-länder. Det mesta är lätt att anpassa sig till. Och att man stoppat möjligheten för kommersiell införsel av valpar med syfte att sälja dem vidare är utmärkt och lovvärt.

Men en nyhet ställer till med mycket besvär och kostnader för seriösa uppfödare och deras valpköpare. Det gäller det faktum att det inte längre går att ta en valp från ett annat land (förutom Norge, mer om det längre ner) till Sverige, om den inte har vaccinerats mot rabies vid tidigast tolv veckors ålder och därefter väntat tre veckor. Valpen blir alltså minst 15 veckor innan den tillåts resa in i Sverige.

Den första valpträningen kommer att bli uppfödarens ansvar, vid import av hundvalp. Foto: Jan HenricsonTvå månader längre
Tidigare kunde man för 900 kronor söka tillstånd från Jordbruksverket för att ta in en ovaccinerad valp under tre månaders ålder från vissa länder, inom och utanför EU, som bedömdes vara fria från rabies.
I Finland och Danmark krävdes inget särskilt tillstånd för detta ens, utan bara en uppfödardeklaration om att valpen inte kommit i kontakt med vilda djur innan den reste.
De nya kraven ställer till det både vid import och export av valpar. De innebär att en valp som köps utomlands måste stanna kvar hos uppfödaren i nästan två månader längre än normalt. Det kostar, både i tid och pengar och många uppfödare kommer inte att ha möjlighet till det. Den viktiga socialiseringsperioden, då valpen är mellan åtta och tolv veckor gammal, ställer stora krav på att valpen får uppleva nya människor, andra djur, nya miljöer med mera. Det betyder också att de första två månaderna som valpen skulle ha i sitt nya hem och nya miljö går förlorade.

Ett exempel
En bekant som är fågelhundsuppfödare i Finland har en kull där ungefär hälften av valparna ska gå på export, varav två till Sverige. Dessa kan nu inte flytta vid åtta veckors ålder, utan får gå kvar hos uppfödaren tills de är minst 15 veckor. Alla som haft en kull valpar, förmodligen även alla andra, förstår vidden av det extra jobb som uppfödaren får. Och förlusten för valpköparna som missar värdefull tid med sina nya hundar.

Ökad rabiesrisk
Bakgrunden till stoppet för ovaccinerade valpar är att EU-länder inte längre får behandlas olika. Det svenska Jordbruksverket blev tvunget att välja. Behandla alla lika, det vill säga tillåt införsel av ovaccinerade valpar även från länder med rabies, eller sätt stopp för valpar från alla länder. Ställt inför en ökad risk att få in rabies i landet valde Jordbruksverket att stänga möjligheten att ta in ovaccinerade valpar. Mer information om bakgrunden finns här.

Fler länder
Ett antal EU-länder har gjort likadant, däribland Belgien, Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Italien. Detta gäller således inte bara vid import till Sverige utan drabbar även svenska hunduppfödare som ska exportera valpar till länder med samma krav. De måste ha kvar valpen eller valparna tills de är minst 15 veckor, med de kostnader och det ganska omfattande extra arbete som det medför.

Olika inom Norden
I Danmark bereds frågan just nu, tillsvidare gäller den tidigare bestämmelsen om att valpar kan resa in i landet även om de är ovaccinerade. Finland har tagit ställning, dit får valpar komma som tidigare och valpar som man hunnit vaccinera vid tolv veckors ålder får också resa in i landet, utan den tre veckor långa väntetiden, om de är under 16 veckor.
Norge är ju som bekant inte med i EU och mellan våra båda länder gäller en specialregel som tillåter fritt resande med hundar, även valpar. Rabiesvaccination behövs inte. Dock gäller krav på EU-pass och chipmärkning även norska hundar. Till Norge är det dessutom krav på behandling mot bandmask, vilken ska göras av veterinär och skrivas in i passet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.