Robust och tålig är kännetecknande egenskaper för drevern. Foto: Lars-Henrik Andersson

Nio av tio drevrar går till pris på jaktprov

Drevern är en jaktstark ras med hög lägsta-nivå, det är nog näst intill omöjligt att hitta en individ som inte jagar.

Rasen har alltid varit en hund för jägaren och har förskonats från extrem exteriöravel. Dreverns stora styrka är att det är en robust och tålig hund med bra skall och uthållighet. Det är en allrounddrivare som används till jakt efter hare, räv, rådjur och hjort.

Vad som är utmärkande för en drever är ett lagom vidsträckt sök, förmåga att snabbt resa vilt, den är spårnoga och har en lagom drevhastighet.

 

Ett hjälpmedel

Drevprov är ett avelsverktyg som används systematiskt för att utvärdera föräldradjurens förmåga att nedärva önskvärda egenskaper. Genom att starta på drevprov hjälper man både sig själv och andra att få chansen till att få en ännu bättre jakthund i framtiden.

Drevprovet syftar till att vara så lik en vanlig jaktdag som möjligt. En domare bedömer dreverns egenskaper utifrån ett fastställt regelverk och tilldelar hunden poäng i olika moment, som sök, upptagsarbete och drevarbete. Domaren räknar hur många minuter hunden driver viltet och iakttar hur hunden arbetar.

Årligen anordnas cirka 900 drevprov i Sverige där ungefär 90 procent av drevrarna går till pris. Andelen pristagare har varit stadigt ökande sedan 1960-talet, ett kvitto på att vi lyckas bra i aveln!

 

Frisk och sund

Drevern är generellt en frisk och sund hundras, dock bör man som valpköpare alltid ta hjälp av till exempel Svenska Dreverklubbens centrala eller regionala avelsråd för att få hjälp att hitta en valp ur en kull med dokumenterat bra föräldradjur vad gäller hälsa och jaktliga egenskaper. En sjukdom som rasklubben jobbar mycket med att få bukt med, är problemet med lungödem som har viss ärftlighet.

Drevern är utöver sina ypperliga jaktliga egenskaper också en mycket trevlig familjehund med sund mentalitet.

 

Charlotta Löfgren

Svenska Dreverklubben

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.