lördag 22 juni

Hund

För att marknaden för djurförsäkringar ska fungera väl krävs, enligt Konkurrensverket, inte bara en effektiv konkurrens mellan försäkringsbolag. Det förutsätter även en väl fungerande konkurrens på marknaden för djursjukvård.

För att marknaden för djurförsäkringar ska fungera väl krävs, enligt Konkurrensverket, inte bara en effektiv konkurrens mellan försäkringsbolag. Det förutsätter även en väl fungerande konkurrens på marknaden för djursjukvård. Foto: Jan Henricson

Konkurrensverket riktar kritik mot djursjukvården

Skenande kostnader och ingen möjlighet till prisjämförelse. Det är två av punkterna i en rapport från Konkurrensverket, som undersökt hur marknaden för djursjukvård och marknaden för djurförsäkring påverkar varandra.

Svenska djurägares kostnader för djursjukvård ökar samtidigt som andelen försäkrade husdjur i Sverige är den högsta i EU. 2017 köpte svenska djurägare djurförsäkringar för knappt fyra miljarder kronor och omsättningen i djursjukvårdsbranschen har ökat med 38 procent de tre senaste åren.

Konkurrensverket menar att med den höga försäkringsgraden som finns för husdjuren i Sverige bör försäkringsbolagen försöka påverka kostnadsutvecklingen inom djursjukvården för att inte det ska gå ut över konsumenterna genom höjda premier eller höjda självrisker.

 

Mindre än hälften

Många djurägare är i dag heller inte nöjda med försäkringsskyddet djurförsäkringsbolagen ger vid skada på husdjur. Konkurrensverket har via sociala medier gjort en konsumentundersökning där mindre än hälften av de djurägare som deltog fick enligt egen utsago full ersättning efter det att självrisken var betald vid det senaste veterinärbesöket.

 

Jämföra och byta

Konsumenterna måste kunna jämföra och byta djurförsäkringar för att själva djursjukvårdsmarknaden ska kunna fungera bättre. Det finns redan i dag privata jämförelsetjänster för djurförsäkringar. Men de har en del brister i form av bolag som saknas och andra jämförelseparametrar än försäkringspremien.

Eftersom veterinärvården i allt väsentligt är privat finansierad föreslås i nuläget inga statliga insatser, utan verket utgår från att branschen och/eller frivilliga organisationer har möjlighet till ytterligare insatser.

 

Vad kostar behandlingen?

Pristransparensen inom djursjukvården får också kritik av verket.

För sjukdoms- och skadebehandling redovisas normalt inga priser alls på förhand.

För förebyggande behandlingar redovisar veterinärerna däremot oftast sina priser på sina webbsidor, men förebyggande behandlingar täcks inte av djurförsäkringar, utan djurägarna får betala hela kostnaden själva.

 

Lagstärkning

I rapporten påpekas att konsumenttjänstlagen inte omfattar behandling av levande djur. Det går heller inte att klaga på en veterinärvårdsbehandling hos Allmänna reklamationsnämnden.

Konkurrensverket menar därför att konsumentskyddet därför behöver stärkas och att konsumenttjänstlagen borde utvidgas och gälla även för behandling av husdjur.

Fakta

För att marknaden för djurförsäkringar ska fungera väl krävs, enligt Konkurrensverket, inte bara en effektiv konkurrens mellan försäkringsbolag. Det förutsätter även en väl fungerande konkurrens på marknaden för djursjukvård.

Om fler djurägare jämför och byter försäkring påverkar det konkurrensen mellan försäkringsbolagen positivt och konsumenters valmöjligheter och beteende påverkar också konkurrensen på de båda marknaderna, anser myndigheten.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.