torsdag 13 juni

Hund

Kenneklubben vil latt regeringen beslutar om full ekonomisk ersättning för rovdjursangripna hundar. Foto: Olle Olsson

Kennelklubben: Staten ska ersätta rovdjursangripna hundar fullt ut

Rovdjurspolitiken är ett statligt ansvar och det är staten som ansvarar för att sätta referensvärden för hur många rovdjur som ska finnas i landet. Svenska Kennelklubben anser därför att staten även ska fullt ansvar för de skador som rovdjuren orsakar. Nu skriver Kennelklubben till regeringen.

Kennelklubben uppger i ett pressmeddelande att en hundägare som får sin hund skadad eller dödad av ett rovdjur endast kan ansöka om en begränsad ersättning från länsstyrelsen, med stöd av Viltskadeförordningen.

Ekonomisk smäll

Det betyder att hundägaren antingen måste ta kostnaden för att teckna en försäkring som skyddar ekonomiskt vid behov av veterinärvård eller vid dödsfall till följd av rovdjursangrepp. Eller riskera en stor ekonomisk smäll.

”Staten har därmed skjutit över en stor del av kostnaden för de skador som rovdjur orsakar, till hundägande privatpersoner och till försäkringsbolagen”, skriver Kennelklubben.

Fakta

  • Mellan 2020 och 2022 angreps och skadades 139 hundar, varav 38 så svårt att de dog, av stora rovdjur i en situation som inte involverade jakt på rovdjuret. Det visar statistik från SLU Viltskadecenter.
  • Hundar som skadas har främst angripits av varg och lodjur.
  • De hundar som dödas har nästan uteslutande dödats av vargar.

Viltskadecenters rekommendation för ersättning är högst 5.000 kronor för självrisken i försäkringen för en försäkrad hund som skadats av varg, björn, järv, lo eller örn. Utöver det får ersättning lämnas med högst 8.000 kronor för andra styrkta kostnader ”som inte omfattas av försäkringsskyddet”.

Andra styrka kostnader kan till exempel vara milersättning vid resa till veterinär eller ersättning för söndertrasade pejlhalsband.
För en oförsäkrad hund lämnas ersättning på högst 10.000 kronor för veterinärvård och andra styrkta kostnader.

Ekonomisk smäll

”Mot bakgrund av att kostnaderna för djursjukvård stigit kraftigt är det sannolikt att en oförsäkrad hund som blir attackerad av ett rovdjur därmed skulle innebära ett rejält ekonomiskt avbräck för ägaren”, skriver Kennelklubben i sitt pressmeddelande.

Motsvarar valppriset

Om hunden dödas av rovdjuret eller avlivas till följd av attacken utgår ersättning på högst 25.000 kronor, oavsett om hunden är försäkrad eller inte. Det motsvarar ungefär inköpspriset för en valp och tar inte i beaktande till exempel meriter eller färdigheter som hunden har inom sitt arbetsområde.

Kennelklubben hemställer till regeringen om ändring av regelverket så att:

  • Ersättning för skador och dödliga attacker på hund, oavsett hundras, som görs av rovdjur ska betalas av staten fullt ut och inte belasta privata försäkringar eller privatpersoner.
  • Ersättningen ska motsvara hela kostnaden för veterinärbehandling, mediciner och efterföljande rehabilitering alternativt motsvara det uppskattade totala värdet på den dödade hunden.
  • Värdering av hundar kan till exempel göras med hjälp av försäkringsbolagens eller Kennelklubbens listor.
  • Kennelkubben vill att de föreslagna reglerna träder i kraft snarast.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.