onsdag 29 maj

Hund

De kvinnliga jägarna utgör 20 procent av de svarande i Kennelklubbens enkät, som gick ut till 5.000 medlemmar i Svenska Jägareförbundet. Foto: Jan Henricson

Så tycker jägarna i hundfrågor

1.127 medlemmar i Svenska Jägareförbundet svarade på den enkät om jakthundar som Svenska Kennelklubben skickade ut i höstas. Det är cirka 23 procent av de omkring 5.000 medlemmar som fick enkäten.

Kvinnliga medlemmar har svarat i större utsträckning än män. Kvinnorna utgör 8,8 procent av förbundets medlemmar, men hela 20 procent av de som svarade på enkäten.

Jakthundsägare har svarat i större utsträckning än jägare utan egen jakthund. En relativt hög andel av de svarande har tagit jägarexamen under de senaste fem åren.

Detta och mycket annat går att utläsa ur enkäten, som ingår som en del i den bakgrundspromemoria som gjorts inför en kommande, större organisationsförändring av Svenska Kennelklubben.

 

Helst högvilt

De jägare som har svarat på enkäten jagar helst högvilt (51 procent), därefter småvilt (33 procent), fågel (13 procent) och predatorer (tre procent).

För ägare av en renrasig jakthund graderas hundens betydelse för jaktupplevelsen till 5,7 på en sexgradig skala och till 5,3 av ägare av blandras.

Genomsnittsägaren har 1,8 hundar av jakthundstyp (renrasig) respektive 1,3 (blandras). Den förstnämnde jagar i genomsnitt 31 dagar med sin hund, den sistnämnde jagar i genomsnitt 25 dagar med sin hund.

 

Medlem i hundklubb

84 procent av jägarna som har en renrasig jakthund är medlem i en hundklubb. 68 procent har deltagit på utställning och 59 procent på jaktprov. 66 procent har deltagit i någon kurs, utöver valpkurs. 13 procent av de svarande är förtroendevalda inom SKK-organisationen, till exempel i en rasklubb.

 

Mentalitet viktigast

Hundens mentalitet och att den fungerar bra i familjen anges som viktigast i valet av jakthund. 98 procent av de svarande har angett det som viktigt eller mycket viktigt. Men att hunden förväntas jaga bra är nästan lika viktigt och anges som skäl vid hundvalet av 94 procent av de som svarat.

91 procent anser att det är viktigt att föräldradjuren är hälsoundersökta och bra jakthundar. 79 procent anser att hundens härstamning ska vara känd. 60 procent tycker det är viktigt att föräldradjuren har prov- och tävlingsmeriter.

 

Promemorian i sin helhet (pdf).

 

 

Valet av ras

I stort sett samtliga ägare av renrasiga hundar svarar på frågan vad som avgjorde valet av ras i följande ordning:

1. Rasens jaktsätt passar mig.

2. Rasens personlighet passar mig.

3. Har haft rasen tidigare.

4. Rasens utseende tilltalar mig.

5. Har vänner/bekanta som har rasen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.