Samhällsnyttan med träning i hägn handlar bland annat om att få fram lämpliga jakthundar, slår utredningen fast. Foto: Görgen Persson

Hundträning i hägn ska leva upp till djurskyddslagen

Regeringsuppdraget att utvärdera hundträning på hägnat vilt är klart. Utredarna ser att det finns ett behov av denna typ av träning, men att den inte ska undantas från djurskyddslagens krav.

Naturvårdsverket och Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen utvärderat djurvälfärden vid träning av hund i vilthägn. Myndigheterna bedömer att det finns en samhällsnytta med träningen, men samtidigt innebär träningen en risk för lidande. Det är därför viktigt att träningen i vilthägn görs på ett sätt som lever upp till kraven i djurskyddslagstiftningen. Träningen bör inte undantas kraven i djurskyddslagen, anser de båda myndigheterna.

Det är tillåtet att hålla vilt i hägn och även använda dessa vid träning av hundar. Syftet är framförallt att få fram lämpliga jakthundar. Vilt i hägn omfattas av djurskyddslagstiftningen och från den 1 april 2019 får träning inför prov och anlagstest inte innebära något lidande för de inblandade djuren.

 

Flera arter

Utredarna har tittat på träning av hund på björn, älg, hare och vildsvin och bedömer att det finns behov av och nyttor med att få träna hundar på dessa djur i vilthägn. Detta gäller träning av hund inför jakt i allmänhet, såväl som träning av hund specifikt inför prov och anlagstest och vid utförande av dessa prov och anlagstest.

 

Foto: Lars-Henrik Andersson

Samhällsnyttan handlar bland annat om att få fram lämpliga jakthundar vilket är viktigt för att kunna förvalta viltstammen, förhindra smittspridning och minska risken för onödigt lidande vid jakt.

 

Gränsen för stress

All användning och hantering av djur kan innebära någon form av stress och låga nivåer av stress är inte automatiskt ett lidande. Höga nivåer av stress eller stress under längre tidsperioder är dock skadligt och bör betraktas som ett lidande för djuren.

Det saknas vetenskapligt underlag kring vilken nivå av stress vilt i vilthägn upplever när de används i träning. Det är dock tydligt att vilt generellt kan bli stressade av att möta och förföljas av hundar.

– Vi bedömer att det i dagsläget är omöjligt att säga var gränsen går när denna typ av träning utgör ett lidande för de inblandade djuren. Träningen innebär en risk för lidande och denna risk kan minimeras om hägnen utformas på rätt sätt, och träningen och hållandet av det hägnade viltet tar hänsyn till djurens behov och förutsättningar, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.