Hälleforshund. Foto: Lars-Henrik Andersson

Hälleforsaren – en ny ras under utveckling

Hälleforshunden är en slitstark och närmast outtröttlig älghund med blodslinjer från bland annat ryska slädhundar. En renodlad jakthund som är hårdför i skogen, lojal och samarbetsvillig.

Hälleforshunden är en förhållandevis ung ras under utveckling, med öppen stambok.

Mellan 1960-talet och fram till millenniumskiftet fanns det två kärnområden i Sverige med så kallade hälleforshundar, rödgula till gulvita hundar i västra Sveriges fjällkedja och skogsland från Västerbotten och norrut. Det andra kärnområdet låg kring Hällefors i Örebro län.

Rasen användes först och främst till älgjakt i dessa områden och var en utpräglad älghund. Den hade framavlats med de egenskaper som var och är värdefulla vid älgjakt, ofta ensamjakt eller med väldigt få passkyttar, speciellt för de områden som gränsade mot fjällkedjan.

 

Insåg värdet

En grupp personer insåg värdet i att bevara hälleforshundens egenskaper som avlats fram genom att i första hand avla på bruksegenskaper.

De värden som Hälleforshundklubben vill bibehålla och utveckla är:

  • Jaktsamarbetet med hundföraren. Efter avslutat älgarbete ska hunden återvända till föraren.
  • Arbeta aktivt för att ställa älgen, helst vid upptag, om älgen flyr ska hunden göra allt för att få stopp på den.
  • Sök, när man gått igenom en såt ska känslan vara att såten är effektivt genomsökt av hunden.
  • Hunden tar inte kontakt på egen hand med främmande människor eller blandar sig i andra hundars jakt.
  • Älskar att skälla älg på ståndskall, fram till dess att hundföraren kommer på plats för att avsluta eller locka in hunden.

 

Nuläget

Egenskaperna ovan är de som finns generellt i rasen, samtidigt ska man komma ihåg att hundar är individer och att spridningen av egenskaper är stor på individnivå.

Jaktprovsresultaten ligger i nivå med jämthunden, om man ser över några år för att få tillräckligt stort material så att det går att jämföra.

Hälsoläget är gott i rasen, de ögonproblem vi haft tidigare har minskat betydligt, genom det avelsprogram vi har. Höftledsstatusen ligger på en acceptabel nivå, men vi behöver röntga fler hundar för att kunna uttala oss säkert, detta är något vi fortsatt får ha under uppsikt.

 

Inmönstring

Avelsbasen i rasen ser för närvarande bra ut, eftersom vi har en öppen stambok, vilket ger oss möjlighet att mönstra in mindre besläktade hundar.

Foto: Anders Jonsson

Sammantaget ser situationen ljus ut för rasen, vilket innebär att den kan utvecklas till det bättre både jaktligt och hälsomässigt utan att avelsbasen blir för smal.

Något vi vill uppmärksamma och som alla rasens entusiaster kan glädjas åt är alla prisprovtagare denna säsong. I skrivande stund 25 prisprov varav 14 förstapris.

I Länskampen bidrog en hälleforshund till segern för Västernorrlands Älghundklubb.

 

Jan-Erik Bjermkvist

Hälleforshunden

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.