fredag 12 april

Hund

Hälften av färskfodren håller inte vad de lovar

Drygt hälften av de testade färskfodren förra året, hade ett avvikande innehåll jämfört med innehållsdeklarationen. Foto: Marie Gadolin

Vartannat prov på färskfoder till sällskapsdjur 2014 avvek i innehåll från vad tillverkarna deklarerat. Det visar analyser utförda av Jordbruksverket.

– Vi kontrollerar alla fodertillverkare och de som för in foder från EU, eller importerar foder från tredje land till Sverige, med vissa intervall. Då tas även stickprov på foder. Vi tar inte prov på alla fodersorter som ett företag tillverkar, utan gör stickprov på ett eller ett par, säger Emma Törnbom på Jordbruksverkets kontrollenhet.
Jordbruksverket gör näringsanalyser kontra deklarerat innehåll. Det finns toleransgränser i EU:s märkningsförordning som anger hur mycket det faktiska innehåller får avvika från det deklarerade. Det innebär att foder inte får avvika mer än en viss procent från det deklarerade innehållet.
– Vi kontrollerar innehållet mot den deklarerade halten av råprotein, råfett, växttråd och aska, och även vattenhalt på konserver och färskfoder, säger Emma Törnbom.

Exempel: Ett foder deklarerar 9 procent råfett. Marginalen är 7–13 procent. Det faktiska innehållet var 13,6 procent och noteras då som en avvikelse.
Aska är fodrets‪ innehåll av icke-organiskt material som inte kan förbrännas (det vill säga eldas upp), men som i vissa fall kan tas upp av kroppen. Mineraler och spårämnen hamnar i den här fraktionen.

Statistik från 2014 års provtagning

Fodertyp Antal tagna prov Antal prov med avvikelse Andel avvikelser i %
Torrfoder  32  4  11,4
Konserver  22  3  13,6
Färskfoder (fryst)  29  15  51,7

Av de fyra torrfoderproven som visade avvikelser var tre hundfoder och ett kattfoder. Av de tre hundfodren hade ett prov lågt innehåll av växttråd, ett hade lågt innehåll av råfett och ett hade högt innehåll av aska och råprotein.

För konservernas del hade två prov avvikande låg aska, en hade låg andel råfett och högre vatteninnehåll. Samtliga var hundfoder.

Av de frysta färskfodren var det flera prov som hade mer än ett avvikande värde. 15 av proven hade avvikelser, sju av dem på två parametrar, det vill säga 22 avvikande resultat enligt nedan:
Högt råfett: 7 prov
Lågt råfett: 4 prov
Högt råprotein: 1 prov
Lågt råprotein: 2 prov
Låg aska: 7 prov
Hög vattenhalt: 1 prov

Därmed inte sagt att resultaten avviker så mycket från näringsdeklarationen att fodren skulle vara dåliga eller farliga för hunden.
– Hög betyder så mycket högre än deklarerat att det räknas som avvikelse och låg innebär så mycket lägre än deklarerat att det räknas som avvikelse, förklarar Emma Törnbom.
Husdjursagronom Marie Sallander skriver i sin Facebookgrupp Hundmatsdoktorn att resultaten betyder att hälften av färskfodren har ”stora problem med att hålla en hög och jämn kvalitet – du vet inte vad du får och om det ger djuret alla näringsämnen. Jordbruksverket har nu en uppgift att nypa dessa företag i näsan och se till att de rycker upp sig.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.