Basset artésien normand. Foto: Malin Thestrup

”En basset av jaktras ska jaga”

De drivande bassetraserna har sitt ursprung i Frankrike. Svenska Bassetklubben är deras gemensamma specialklubb tillsammans med den engelska rasen basset hound.

Bassetarna ökade snabbt under den så kallade rådjursexplosionen på 1980-talet, då jägarna efterfrågade en drivande hund med lite kortare drevtider. De då vanligaste bassetraserna, petit basset griffon vendéen och basset artésien normand, blev väldigt populära och deras kraftfulla skall och samarbetsvilja med sina förare gjorde att många jägare valde en basset som sin nästa jakthund.

Ökningen av bassetarna i jaktlagen har fortsatt och när nu även hjorten ökar i antal på många platser, har efterfrågan skjutit i höjden ytterligare. Det har visat sig att bassetens jaktsätt med lagom snabb drevfart samt tätt och kraftfullt skall gör att hjortarna känner sig trygga och ofta väljer att bukta i upptagsområdet.

 

Ökade snabbast

På senare år har basset fauve de bretagne blivit en allt vanligare ras i jaktlag över hela Sverige. Den rasen var 2018 den snabbast ökande jakthundsrasen enligt SKK:s registreringsstatistik.

Basset fauve de bretagne. Foto: Privat

En annan bassetras som ökar är den välkända ”petitens” lite större släkting – grand basset griffon vendéen. Då övriga bassetraser ska jaga 60 minuter under ett drevprov, alteternativt 2×45 minuter, för att få ett förstapris ska ”granden” jaga 45 minuter alternativt 2×30 minuter för att få sitt förstapris.

Den engelska rasen basset hound har under senare tid blivit lite lättare, vilket gör att den lämpar sig allt bättre som jakthund. Vissa linjer inom basset hound startar också på drevprov.

En annan ras som, glädjande nog, 2019 haft sin första valpkull i Sverige på många år, är basset bleu de gascogne. Men vad dessa ger rent jaktligt är för tidigt att säga då ingen sådan startat på jaktprov under detta år.

Petit basset griffon vendéen. Foto: Privat

Bassetraserna är i Frankrike så kallade packhundar, vilket innebär att de oftast släpps flera åt gången och då även efter vildsvin. Här i Sverige släpps de enbart som ensamt drivande hundar efter främst rådjur och hjort, men de jagar även med glädje räv och hare. Det är kanske bakgrunden som packhund som gör att en basset är samarbetsvillig i skogen och ofta har en benägenhet att släppa drevdjuret om det går på långskjuts, eller när drevet pågått under lång tid, för att gå tillbaka till sin förare.

Utöver sin jaktliga förmåga blir oftast alla bassetar, tämligen enkelt, riktigt duktiga spårhundar vilket är guld värt i ett jaktlag.

 

Charmig och tillgiven

Basseten är glad och mycket tillgiven, vilket gjort att den även blir populär som familjehund. Bassetarnas största fara är att de är så charmiga och tillgivna att det är vanligt med önskemål till bassetuppfödare att få köpa en basset enbart som sällskaps- och familjehund. Men bassetar av jaktras SKA jaga för att trivas och det är även på det sättet som uppfödarna sköter sin avel. De arbetar ständigt för att förfina det jaktliga hos våra bassetar.

Den som önskar att köpa en basset rekommenderas att alltid titta på föräldradjurens jaktliga sida på SKK:s hunddata. På detta sätt hjälper även valpköparen rasernas jaktliga egenskaper framåt!

 

Håkan Hemäng

Svenska Bassetklubben

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.