Hundägare har strikt ansvar för sin hund. I ansvaret ingår att känna till vilka lagar och regler som gäller. Foto: Marie Gadolin

Dags att sätta koppel på hunden

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du enligt lag hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Hunden ska i praktiken hållas i koppel och det gäller såväl sällskapshundar som jakthundar.

Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden 1 mars till 20 augusti. För att hunden ska vara lös krävs att du har sådan kontroll över din hund att det motsvarar åtminstone ett osynligt koppel. Hunden får dessutom i sådana fall bara vara som några få meter från dig.

 

”Kan inte hunden tas om hand får polisen avliva hunden.”

 

Om en hund springer lös i ett område där det finns vilt under denna tidsperiod får jakträttshavaren eller någon som företräder honom eller henne ta hand om hunden. När detta har skett ska hundens ägare eller innehavare snarast underrättas. Om han eller hon inte är känd ska i stället polisen underrättas. Om jakträttshavaren eller den som företräder honom eller henne inte vill ta hand om hunden, ska polisen omhänderta hunden.

Kan inte hunden tas om hand får polisen avliva hunden.

 

”I ansvaret ingår också att känna till vilka lagar och regler som gäller.”

 

Hundägare har strikt ansvar för sin hund. Det innebär att du till och med kan hållas ansvarig för skada som hunden orsakar även om någon annan har hand om den. I ansvaret ingår också att känna till vilka lagar och regler som gäller.

 

Några undantag

Men det finns undantag från koppeltvånget i samband med till exempel jakt. Du får ha hundar lösa:
• Vid tillåten jakt eller jaktträning under särskilda tider som anges i 16 paragrafen i jaktförordningen. Hunden får då inte jaga annat än det vilt som är lovligt för jakten.
• För spårning eller apportering av skadat eller fällt vilt om hunden står under förarens kontroll.
• För att valla tamdjur.
• Länsstyrelsen har möjlighet att ge fler undantag.

 

Full kontroll även annan tid

Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt. Det innebär att hunden får vara lös inom synhåll, förutsatt att du kan stoppa den eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan det ska hunden gå i koppel eller i lina.

En lösspringande hund i naturen får kopplas av en jakträttshavare.

 

Koppel på.

Att hunden ska hållas i koppel 1 mars till 20 augusti gäller både jakthundar och sällskapshundar. Foto: Martin Källberg

Fakta

Den som bryter mot ett hundförbud döms för överträdelse av hundförbud till böter eller fängelse i högst ett år.

• Lag om tillsyn över hundar och katter

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.