…"/>

fredag 12 april

Lägg in annons

Detta gäller vid annonsering på Svensk Jakts Annonstorg.

Allmän information

• Pengarna dras direkt vid köptillfället.
• Annonsen ligger kvar i 60 dagar såvida du själv inte väljer att radera den och den följer reglerna.

Annonsering från utlandet

Vid annonsering från utlandet fungerar enbart kortbetalning.

Annons för Jägareförbundets medlemmar:

Är till för privatpersoner (ej företag) som har rätt att ingå avtal, enligt Konsumentverkets regler.

 

Företagsannons:

Är till för företag. Svenskjakt.se förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknande.
Företag kan inte annonsera som medlem. Medlemspriset är endast till för privatannonsering.

Som företag räknas bland annat:
• Juridiska personer
• Annonsörer som tillverkar varor/tjänster på beställning
• Alla varor/tjänster, inklusive jaktresor, som säljs exklusive moms (bilar och motorcyklar undantaget)

 

Radering av annons

• Svensk Jakt har rätt att stoppa/radera annons från företag/juridisk eller privatperson som är under rättslig prövning eller som tidigare dömts för olaglig verksamhet om annonsens innehåll syftar till liknande verksamhet.
• Svensk Jakt har rätt att stoppa/radera annons från företag/juridisk eller privatperson om ett större antal personer varnar för annonsören eller annonsörens innehåll. Svensk Jakt förbehåller sig rätten att avgöra vad ett större antal personer innebär.

Annonser som Svensk Jakt raderar ersätts inte.

Olagliga varor eller tjänster:
Varor eller tjänster som inte är tillåtna att sälja eller använda enligt svensk lag får inte annonseras på svenskjakt.se.

Stötande innehåll:
Annonser som kan verka stötande mot folkgrupper, enskilda individer eller offentliga personer godkänns inte. Svenskjakt.se förbehåller sig rätten att avgöra om en annons är stötande.

Orealistiska erbjudanden:
Svenskjakt.se förbehåller rätten att bedöma vad som är ett orealistiskt erbjudande.

Byte av vara eller tjänst i annons:
Det är inte tillåtet att byta ut varan eller tjänsten vid ändring eller förnyelse av annonsen.

 

Ny annons vid radering

Om en annons nekas publicering på grund av att den bryter mot reglerna får du en annons på nätet för samma pris tillgodo, återbetalning sker ej. Annonsören står för att ny text finns inskriven på nätet för publicering inom en vecka efter raderingen, därefter kontaktas webbadministratören som publicerar annonsen. Svenskjakt.se förbehåller sig rätten att avgöra när en annons bryter mot våra regler. Reglerna uppdateras löpande och kan därför förändras med tiden.

 

Marknadsföring

Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten, samt tjänster och efterlysningar. Att använda annonsen för ren marknadsföring, dvs utan att erbjuda konkreta varor eller tjänster, är inte tillåtet.

Tjänster:
Annonserade tjänster måste följa de lagar och föreskrifter som finns i Sverige för respektive bransch. När du annonserar om tjänster måste du därför intyga att du följer dessa.

Beskrivning:
Annonsrubriken måste beskriva varan eller tjänsten. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Varan eller tjänsten måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida.
Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa är skyddade under upphovsrättslagen. Det är inte tillåtet att använda sig av sökord i annonstexten. Endast annonser på skandinaviska språk eller engelska tillåts.

Kategorisering:
Annonsen ska läggas i den kategori som bäst beskriver din vara eller tjänst. Det är inte tillåtet att lägga in varor eller tjänster i samma annons som inte passar under samma kategori, dessa måste i sådant fall delas upp i flera annonser.

Hundar säljes:
Blandraser får ENDAST annonseras ut under kategorin ”Blandraser”. Läggs blandrashund eller -valpar under fel kategori raderas den av administratören eller flyttas till kategorin Blandraser.

Länkar:
Länkar i annonser ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt. Vidare är det inte tillåtet att länka eller referera till en annan annons- eller auktionswebbplats.

Bilder:
Bilder ska vara i jpg/jpeg-format.
Bilder i annonsen ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. Det är inte tillåtet att ta bilder från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa är skyddade under upphovsrättslagen.
OBS! Om bilden inte kommer med  i annonsen kan det bero på att bilden är för stor! OBS

Regler för hundar och övriga djur:
Svenskjakt.se följer SKKs (Svenska Kennelklubben) rekommendationer att inte överlåta hundvalpar yngre än 8 veckor samt att alltid ta ut ett pris på minst 500 kronor per hund.
Hundar säljes: Blandras får ENDAST annonseras ut under kategorin ”Blandraser”. Läggs blandrashund eller -valpar under fel kategori raderas den av administratören eller flyttas till kategorin Blandraser.
Vid annonsering av rovdjur, monterade (uppstoppade) och/eller zoologiska djur som kräver tillstånd från Jordbruksverket måste tillståndet (inklusive nummer) anges i annonsen.

Hundjouren
Efterlysning av hundar görs i SOS Hundjouren

 

Villkor

Ansvar:
Annonsören är personligen ansvarig för sin annons. Svenskjakt.se ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

 

Se upp för oseriösa jaktarrenden!
Om ni är spekulant på ett jaktarrende, kontrollera då att den som utger sig för att vara jakträttshavare verkligen är det. Be att få se en lagfart, jakträttskontrakt eller dylikt. Ta även referenser.

Upphovsrätt:
Alla rättigheter till annonstexten och bilden överlåts till Svenskjakt.se

Ersättning:
Vid tekniska fel eller handhavandefel ersätts annonsören eventuellt med ny annons. Det är upp till annonsören att visa att annonsering ägt rum och vilka följder felet fått.
Svenskjakt.se ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar.

Personuppgifter:
Svenskjakt.se hjälper polisen med information om olagligheter förekommer i annonser. Identiteten på en annonsör eller den som svarar på annonsen kan fastställas av Internetleverantören eftersom till exempel IP-adressen loggas.

E-post:
Om du när du annonserar endast kan nås via telefon skriv detta i annonstexten, e-postadressen är dock obligatorisk för att kunna annonsera ut en vara.

 

Tänk på…

Annonser som inte betalas inom 24 timmar publiceras inte.
Radera din gamla annons om du ska annonsera samma vara eller tjänst igen

Är du osäker på om din annons följer reglerna, tag kontakt med: annonstorget@svenskjakt.se

Lösenord

Det lösenord du får för att kunna ändra/ta bort din annons har ingenting med inloggning på svenskjakt.se att göra.