lördag 2 mars

SGS – Gratis test av trikin och cesium i vildsvinskött

Den svenska vildsvinsstammen är stark och växer. Det innebär att vildsvinsjakten ökar och det skjuts över 150.000 grisar per år. Men det är inte så enkelt att jaga, slakta, filea och slänga på grillen som många kanske tror. Vildsvinskött kan nämligen innehålla både trikiner och cesium. Lyckligtvis erbjuder SGS gratis test som snabbt och smidigt mäter halterna av båda ämnena. Så för att vara på den säkra sidan – testa ditt kött för både trikiner och cesium, samtidigt.

Vildsvinet har en lång historia i den svenska skogen, även om det var ett uppehåll under vikingatiden då den i stort sett blev utrotad. Men efter rymningar från hägn på 1970-talet – och troligen också olagliga utsättningar – har stammen spridit sig över stora delar av Sverige. Vildsvinet har förutsättningar att ytterligare öka snabbt i antal. 1990 fälldes cirka 340 djur. Tio år senare fälldes cirka 4 700. Jaktåret 2020/2021 fälldes cirka 158.000 vildsvin. Stammens storlek uppskattas idag till 200.000–300.000 djur.

 

Gott, men inte helt riskfritt att äta

Med den ökande mängden vildsvin som fälls varje år blir det mer och mer ett ”folkvilt” och tillgången till kött och mat på bordet från vildsvin blir allt större. Men till skillnad från vanlig tamgris är det inte helt riskfritt att äta vildsvin.

Magnus Berglund i analysföretaget SGS laboratorium. Foto: Marcus Bjärneroth

Informationen från Livsmedelsverket lyder ”Vildsvinskött ska hanteras på ett hygieniskt sätt eftersom de kan bära på exempelvis bakterier, virus och parasiter.” Vildsvinsköttet kan nämligen innehålla trikiner vilket är små rundmaskar som kan infektera människa och flera andra däggdjur. Smittan överförs av larver som ligger inkapslade i värddjurets muskler.

– Jag är själv jägare och tycker det är gott att äta kött från vildsvin, särskilt att grilla, berättar Magnus Berglund, Business Development Manager på analysföretaget SGS som erbjuder analyser på trikiner och cesium-137.

– Men det är viktigt att undersöka om det finns trikiner och rester från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 i de vildsvin som jägaren konsumerar i sitt eget hushåll, fortsätter Magnus.

 

SGS – För god hälsa och kost

SGS är ett internationellt bolag med över 90 000 anställda och över 2 600 laboratorier världen över. Bolaget har mängder med olika affärsområden inom områdena tester, certifiering, forskning och inspektion. Företagets rötter sträcker sig så långt bak som till 1878, då det grundades i Rouen i Frankrike av Henri Goldstuck.

– En stor del av vår verksamhet är hälsa och rätt kost. Vi strävar efter att möjliggöra en bättre livskvalitet genom att säkerställa kvaliteten, säkerheten och hållbarheten för den mat vi äter och de hälsovårdsprodukter vi använder, förklarar Magnus.

– SGS tester är snabba och helt gratis, säger Magnus Berglund. Foto: Marcus Bjärneroth.

Bolaget har varit verksamt i Sverige länge och har assisterat livsmedelsindustrin i åtskilliga år

 • Ser vi till tamsvin så har SGS till dags datum analyserat över 2,5 miljoner tamsvin per år, så det kan med säkerhet sägas att vi kan det här med gris. Vi testar även mycket brunnsvatten och är sedan 2007 marknadsledande gällande hälsa och vatten.

 

Bra kontroll önskas

Rådet från Livsmedelsverket är att det bör finnas en god kontroll av viltkött för att inte sjukdomar skall spridas. Mot bakgrund av detta och i dialog med Livsmedelsverket satte SGS upp ett flöde för hur jägarens prover på kött kan kontrolleras och där jägaren snabbt skall kunna få svar hur det ser ut med trikiner och cesium i köttet.

 

Cesium – den dolda faran!

Följden av katastrofen i Tjernobyl 1986 var att stora mängder radioaktivt nedfall spreds över delar av Sverige.  Det finns därför en risk att vilt har en förhöjd mängd Cesium.

– Cesium är mycket vanligare än många tror och ger ökad risk för cancer. Jag upplever att det finns många som är omedvetna om risken med cesium. Det är inte bara Gävle med omnejd som drabbades av olyckan i Tjernobyl. Cesium finns på många fler platser i landet, många flera än man kanske tror, förklarar Magnus, han fortsätter:

– Spontant skulle jag säga Södermanland, Västmanland och uppåt är riskområden, samt kanske lite i Dalarna med omnejd. Men ovanför Gävle är det inte så stor risk då vildsvinen inte är så vanliga där.

Att testa vildsvinskött är enkelt och mycket viktig, anser Magnus Berglund. Foto: Marcus Bjärneroth.

På Strålskyddsmyndighetens hemsida kan man läsa följande ”Cesium avger så kallad joniserande strålning som ökar risken för att drabbas av cancer. Mängden joniserande strålning som vildsvinskött kan bidra med via maten är för de allra flesta liten jämfört med den naturliga bakgrundsstrålningen. För att minska de negativa hälsoeffekterna bör den strålning vi utsätts för hållas så låg som möjligt.”

 

Kan vilt ätas som innehåller cesium?

För livsmedel som innehåller cesium finns följande råd från Strålskyddsmyndigheten:

 • 300 till 1500 Bq/kg bör inte ätas oftare än några gånger i veckan.
 • 1500 till 3000 Bq/kg bör inte ätas oftare än några gånger i månaden.
 • över 10 000 Bq/kg bör inte ätas alls.

 

– Helt klart är det viktigt att öka förståelsen runt cesium, inklusive de skador det kan medföra. Lyckligtvis ökar kunskaperna och fler förstår hur de skall agera med sitt viltkött, säger Magnus.

 

”Dubbelpipigt” – två test i ett

Det finns flera aktörer på marknaden för tester, men de absolut flesta mäter bara det ena alternativet och det är viktigt att mäta både trikiner och celsium-137.

– Med test från SGS får jägaren båda resultaten i samma prov och dessutom väldigt snabbt. Inom 24 h från det kommit fram testar vi trikin och för cesium är tiden cirka en vecka, förklarar Magnus.

Efter en lyckad jakt ska också köttet vara säkert att äta. Foto: Marcus Bjärneroth.

vildsvinsanalys.se

Vildsvinsanalys.se är en smidig portal för den som vill veta mer. Här finns all information som behövs för hur en som jägare ska gå till väga när han eller hon vill testa kötet från sin nyskjutna gris.

 

Stödjer framtida forskning

Det många kanske inte vet är att SGS arbete med viltkött är en del av den långsiktiga och avancerade forskning som sker inom ämnet.

– Det viktigaste är att allt skjutet vildsvinskött testas, både för den egna individen som skall konsumera köttet men även för forskningen. Genom att skicka in köttet för test till oss på SGS så bidrar jägaren aktivt till den forskning som sker runt kött, trikiner och celsium. På så sätt får samhället bättre kunskap och förståelse om viltkött. Får jag önska skulle alla skicka in sina prover, det är ju gratis och alla jägare får i det långa loppet nytta av att just ditt prov skickas in, tack vare vår forskning, avslutar Magnus.

 

Trikiner

Trikiner är små maskar av typer rundmask, så kallade nematoder, som kan infektera människor och andra köttätande däggdjur. Infektion hos människa är ovanligt, men allvarligt. Smittan överförs av millimeterlånga larver som ligger ihoprullade och inkapslade i värddjurets muskler.

Om en person eller ett annat däggdjur äter infekterat obehandlat kött utvecklas larverna i tarmkanalen hos den nya värden till vuxna könsmogna maskar. Maskarna producerar nya larver som borrar sig genom tarmväggen och sprids via blodet till musklerna. Där kapslas larverna in och kan vara smittsamma i årtionden innan de slutligen förkalkas och dör. Källa: Livsmedelsverket.

SGS – gratis test av ditt vildsvinskött. Foto: Marcus Bjärneroth.

Så går du tillväga för att få ditt kött testat kostnadsfritt

 • Ta kontakt med oss via vår hemsida eller telefon 013-25 49 01
 • Beställ material
 • Läs instruktionen
 • Packa köttet
 • Ettikett (följer med)
 • Skicka in
 • Förfrankerat kuvert

 

Svarstider

Inom 24 h från det kommit fram till SGS gällande trikin samt för cesium är tiden cirka 1 vecka.

CESIUM-137

Bild

 

Länkar

https://www.sgsgroup.se/en/campaigns/sgs-analytics-sweden/vildsvin

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.