Läs också Älgåkrar i kraftledningsgator kan skapa stora mängder viltfoder