Läs också WWF: Otydlig rovdjurspolitik kan leda till illegal jakt