Läs också Vargrevir påverkar skolundervisning – inget beslut om skyddsjakt