Läs också Valberedningen: ”Vi försökte lösa låsningarna”