Läs också Uppsalabock nära slå 38 år gammalt rekord