Läs också Upplösning av viltvårdsområde kan komma att överklagas