Läs också Tyskland tillåter kraftigt utökad skyddsjakt på varg